Drygt halvvägs i normernas spännande värld!

Grunder för diskriminering på bild.
Vi har nu passerat mittstationen på vår normkritiska resa. 18 pedagoger från förskolan, grundskolan, gymnasiet – och faktiskt även vux – samlade i samma kupé på en gemensam resa - med målet att bli processtödjare i normkritiska perspektiv i sina respektive verksamheter.

Så mycket vi vill hinna med – tiden bara rinner iväg! Peppade deltagare som vill ha ”extra allt” – mer tid till samtal med varandra, mer teori/fakta – och mer konkreta övningar och metoder! Vi sliter vårt hår – hur ska vi få till en sådan utbildning på ynka fem tillfällen? Hur ska vi göra alla nöjda? Hur förbereder vi dem för allt de behöver?

Vårt andra pass blev en blandning av det som våra deltagare önskade i utvärderingen efter första passet. Vi startade med ”skolformsöverskridande” gruppsamtal utifrån ett reflektionspapper med tre rubriker.

Tänkt?

Läst?

Sett?

Så många spännande, intressanta – och ibland skrämmande – saker lyftes fram!

Därefter ett maffigt teoripass där Elizabeth guidade oss längst ”Vägen till normkritik”. Karin belyste diskrimineringsgrunderna och de normer som är kopplade till dessa – och vi pratade främja och förebygga – samt de ökade kraven i Diskrimineringslagen som betonar aktiva åtgärder.

Mitt i passet en övning – Teflontestet. Kön, etnicitet, klass, utseende, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, religion, könsidentitet, hudfärg – hur ofta reflekterar jag kring det när det gäller mig själv? Hur ofta tvingas jag tänka på det? När upplever vi friktion – och var har vi våra ”teflonområden”? Vi konstaterade att där vi befinner oss ”i normens öga” glider vi lätt på teflonet – men där vi är normbrytare skaver det…

Avslutningsvis vår Ögonblicksforskning – som dessvärre även denna gång blev styvmoderligt behandlad!

Pass 3 vigdes åt HBTQ – frågor om kön, könsöverskridande identitet/uttryck samt sexuell läggning – och normer kopplade till det. Vi hade bjudit in en mycket duktig föreläsare från RFSL – Elisabet Nidsjö. Rubriken på hennes föreläsning var ”Normer, makt och privilegier”. Vi fick ökade kunskaper, ställde frågor, diskuterade – och mitt i passet en övning – Poängjakten. I grupper letade vi personer i tidningen Metro. En ung tjej som ser tjejig ut. En öppet homosexuell person med hög position i samhället. En ung mörkhyad kille som ser glad ut. En man som ser kvinnlig ut. Resultatet gav upphov till många reflektioner kring våra egna normer, föreställningar – och fördomar…

Papper med rubriken Pass1.

Avslutningsvis ett material som väckte blandade känslor. Då vi fick lite tid över, passade vi på att visa några filmklipp ur ett material (från 2011) av RFSL – ”Så kan det vara” – med fokus på förskolan och bemötandet av det vi ibland kallar regnbågsfamiljer. Träffande – eller kränkande? Normkritiskt – eller mer toleranspedagogiskt? Frågan är bollad vidare till RFSL – håller materialet fortfarande?

Karin &Elizabeth