Dyslexiveckan och livslångt lärande på Malmö delar

Texten 'Dyslexiveckan och livslångt lärande'.
Den här veckan är det Dyslexivecka. Årets tema är "Rätten att utvecklas genom hela livet". Temat har en stark anknytning till Europaåret för kompetens 2023, som är ett initiativ från EU. Syftet med Europaåret är att stimulera ett livslångt lärande och bakgrunden till satsningen är den snabba förändring som vårt samhälle går igenom.

Framsidan är laddad med resurser kring att läsa och skriva. Här hittar du några av dem, men självklart hittar du fler på framsidan.

Att skriva en berättelse

För att stötta eleverna när de skriver berättelser (narrativ) kan man använda olika mallar. Eleverna får genom att använda dessa möjlighet att planera sitt skrivande så att texterna följer den struktur som kännetecknar texttypen.

Läsa genom att lyssna och rita

I varje klass finns det elever som av olika anledningar har svårt att ta till sig information via skrift. Denna svårighet, oavsett orsak, drabbar en mycket stor del av elevens skolarbete. Alla pedagoger vill göra bra för elever och stödja dem i deras utveckling, men det är inte alltid så lätt att veta HUR.

Här får du förslag på hur du som pedagog kan göra eleverna självständiga med att använda de digitala verktyg som idag finns till hands. Det är sällan det räcker att bara ge eleven inlästa läromedel utan här krävs gemensamma krafttag och mycket arbete i början.

Eftersom det är omöjligt att veta vilka elever som på sikt kommer att gynnas av att träna sin lyssningsförmåga, sitt arbetsminne och långtidsminne (vem gör inte det?) så föreslås lektionen för helklass.

Givande läsning – för alla elever

Hur får man till gemensam läsning i skolan som fungerar för alla? I det här upplägget får eleverna först välja mellan två romaner. Du eller eleverna väljer själva vilka böcker som ska läsas. Planeringen fungerar oavsett vilka böcker ni väljer! Eleverna får sedan läsa i lite olika takt och de får välja mellan olika uppgifter under läsningens gång. 

Fiffig metod för att fånga svåra begrepp 

Metoden ”Concept attainment” (begreppserövrande) är ett sätt att hjälpa elever att kunna och förstå ord och begrepp. Allra bäst funkar det för abstrakta begrepp eller koncept. Med concept attainment börjar undervisningsaktiviteter i begreppets innehåll och inte i glosan – eleverna får en förståelse för vad begreppet innebär redan innan de lärt sig själva ordet.

Det är ett spännande sätt att närma sig ett begrepp och det brukar bli livliga diskussioner i klassrummet vilket gör ordet relevant redan från början.

Vi önskar er en fin första officiell höstvecka med mycket läsning!

Annika och Lena / Redaktörer på Malmö delar