Edubuntudatorer – gratis dator för ASL

Man undervisar i datasal.

Den 15 april 2013 fick pedagoger lära sig hur enkelt man kan ge kasserade datorer nytt liv med Edubuntu som är ett gratisprogram anpassat för förskola och skola. En Edubuntu-dator fungerar också utmärkt som skrivverktyg för skriv- och läsinlärningsstrategin ASL.

CD-skriva matas in i dator.Alla kursdeltagarna fick ett USB-minne och en CD-skiva med programvara för att intallera Edubuntu. Först startade man datorn, då skulle man vara beredd på att snabbt sätta i CD-skivan med  ”Clonezilla”. När det var gjort rasslade det ettor och nollor på skärmen. När det stannade upp skulle man trycka på Enter-tangenten några gånger för att datorn skulle fortsätta. När det kom upp en gul text satte man i USB-minnet med en ”klon” i USB-uttaget på baksidan av datorn och valde utifrån datorns kapacitet en av Edubunto-avbilderna att installera på datorn. Sedan skulle man välja Y, som betyder Yes om man var säker på att man ville radera det gamla på datorn för att installera Edubuntu – och vips så hade datorn blivit en Edubuntodator färdig att använda! Det tog 5 minuter. Som kursledaren Staffan Hessel sa: – Har man gjort det en gång så klarar man det utan problem igen.

Fakta om Edubuntu.

Edubuntu har många fördelar.

Det finns några saker som en del upplever som nackdelar, t.ex. att en gammal stationär dator tar plats och att den befintliga talsyntesen inte är fantastisk. Men det finns också några fördelar:

  • en kasserad dator är gratis och programvaran är gratis
  • eleverna behöver ingen krånglig inloggning
  • arbetet stannar inte upp på grund av ständiga och dagliga uppdateringar som tar tid
  • strular datorn så behöver man inte vänta på tekniker utan sätter bara i Clonzillaskivan och USB med Edubuntu-klonen och på 5 minuter är datorn ominstallerad och fungerar igen
  • … OCH du gör en god gärning för miljön!

Skrivprogram på Edubuntu

I programutbudet för Edubuntu finns skrivverktyget Libre Office vilket innefattar program för ordbehandling, presentation och kalkylark.

Skolstil & Ljuda på Edubuntu

Bland programmen som finns i Edubuntu version 12.04 hittar man ett par talsynteser – men rösterna är inte de bästa. Många som jobbar med ASL använder sig av programmet Skolstil. Det går utmärkt att installera på Edubuntudatorn. Skolstil har teckensnitt som påminner om handskriva bokstäver och när man trycker ner tangenterna hörs bokstavsljudet. Skolstil kostar 600 kr för fem datorer och 2000 kr för en skollicens. (Det är kanske vad traditionella bokstavsböcker kostar.)

Pappersutskrifter

I Malmö stads policy kring Grön IT ingår att vi ska undvika pappersutskrifter. Men eftersom pappersutskrifter till en början är en bärande del i ASL-arbetet behöver man en skrivare. Det går inte att ansluta skolans vanliga nätverksskrivare till en Edubuntu-dator men det går att ansluta en vanlig skrivare. Äldre små skrivare kan dock vara dyra i drift. En av deltagarna menar att avtalen för nya mindre skrivare faktiskt är ganska förmånliga och kostar inte så många ören per utskrift. Alternativet är att barnen får spara sina textdokument på ett USB och skriva ut dokumentet på en annan dator som har en ansluten skrivare.

Skärmavbild på hur en mappstruktur ser ut.Lagring av textdokument och andra filer

Edubuntu datorn är robust och tålig – det kan dock hända att datorn strular och att en ominstallation av Edubuntu är den enklaste åtgärden. Då försvinner dock alla dokument som har sparats på datorn. Eftersom det inte går att spara dokument på skolans nätverk är det bra att fundera över var man vill lagra eleverna dokument. Enklast är att barnen sparar lokalt på datorn men att du som pedagog varje dag göra en kopia på ett USB eller på en lagringstjänst på Internet, te.x. Dropbox eller i GoogleApps.

Internet

Nätverkskabel.

Tillgång till Internet på en Edubuntu-dator är inga problem. På en bärbar dator finns redan nätverkskort för trådlös anslutning (WiFI). Har man en stationär dator får man antingen installera ett trådlöst näverkskort eller ansluta datorn med en kabel till ett nätverkstuttag i klassrummet. När det finns internetanslutning kan eleverna publicera sina texter på nätet i t ex bloggar.

Google på Edubuntu

När man har internet på en Edubuntu-dator installerar man utan problem Googles Webbläsare Chrome. Sedan är det raka spåret in i Google Apps-miljön som Malmö stads skolor går in i under ht13, läs mer om det här. När eleverna har utvecklat sitt skrivande blir det kanske naturligt att skriva i Google Drive.

Fyra bilder bildar rektangel.Pedagogiska program

Edubuntu har utvecklats i samarbete med lärare från flera länder och  innehåller ett antal utbildningsorienterade program och spel riktade till barn och ungdomar mellan 6 och 18 års ålder. Här kan du se de pedagogiska program som ingår i Edubuntu.

Vilka datorer kan bli en Edubuntu-dator?

Deltagarna var aktiva med frågor. En lärare tänker höra runt bland föräldrar och lokala företag om de har kasserade datorer. Men hon vill veta vilken kapacitet dessa datorer bör ha. Staffan förklarar att de ska ha minst 512 Mb RAM-minne (internminne) och det går också bra med bärbara datorer som har den kapaciteten.

Staffan Hessel förklarar att anledningen till att datorer byts ut är att vi skaffar oss mer processkrävande programvaror. Ett annat exempel är att vi i Malmö stad har gått över till den gemensamma datormiljön Premium. Eftersom den kräver kraftfullare datorer har många väl fungerande datorer bytts ut. Tar vi inte hand om dem hamnar de på sopberget utan anledning.

– Tänk på att fråga om det kommer med en bildskärm för det är inte alltid de byter bildskärmen. Se också till att få med alla kablar; elkabel, bildskärmskabel samt tangentbord och mus, påminner Staffan.

Hämta Edubuntu programvara

Programvara för Edubuntu kan du hämta på www.edubuntu.com men Staffan Hessel och har också förberett så att du kan hämta Edubunto på Malmö stads Premium-plattform. Kontakta Staffan Hessel för att få tillgång till mapparna, se nedan.

När du har det går du till en Premium-dator och ha en brännbar DVD-skriva och ett USB-minne till hands (det går även med två USB-minnen). Gå via en Premiumdator in i mappen ”Gemensamt (G:)” – ”Projekt” ”MalmöEdubuntu”. Där hittar du mer information samt programvara:

Skärmavbild av mappstruktur.

 

När du är inne i mappen ”clonzilla-iso”högerklicka på filen och välj ”Bränn skrivavbildning”. Gå sedan in i mappen ”kloner”. Högerklicka på klone-fil och välj ”Skicka till” – Flyttbar disk (USB). Märk noga upp vilka filer du har på respektive skiva och USB.

Skärmavbild av hur man bränner en skivavbildning.

 

Kursledaren Staffan Hessel, IT-utvecklare i Fosie, har mångårig erfarenhet av att göra om äldre begnade datorer till Edubuntudatorer på förskolor och i skolor. Har du frågor ang. Edubunu-datorer eller vill få tillgång till mappen i Premium-plattformen med Clonzilla och kloner skriv till:
staffan.hessel@skola.malmo.se

 

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
it-pedagog

 

Efter att denna artikel skrevs har kursen har återkommit under ht13 och vt14.