Egna erfarenheter med egna ord

Under hösten har författaren Taliah Pollack och konstnären Anna Celander hållit i skapande skola -projektet ”Rasism, antisemitism, diskriminering och exkludering nu och då” där de träffat ett stort antal högstadieklasser och hållit i skrivar- och bildworkshops.

Projektet tog avstamp i föreställningen ”Anne Franks dagbok” i regi av Helena Röhr på Bastionen i Malmö, som eleverna fick uppleva digitalt. Taliah var sedan ute och höll föredrag i ämnet med historiska och nutida exempel där syftet var att få igång elevernas egna tankar om sin position och sina erfarenheter. Eleverna fick i uppgift att utföra en intervju med sig själv eller valfri person i deras närhet för att få fram personliga berättelser om utanförskap. Taliah och Anna höll sedan en workshop om gestaltning i text och bild där eleverna skulle omvandla intervjuerna till en skönlitterär text samt skapa en bild med hjälp av appen SnapSeed. Snart kan ni ta del av resultatet på Kultur i skolans instagramkonto!

Så här skriver Taliah: ”Det har varit både utmanande och spännande att diskutera de här frågorna med högstadieeleverna under hösten. Stora frågor har ventilerats, jag har försökt koppla de historiska exemplen till vad som sker i nutiden och stärka eleverna i deras egna roller. Jag var själv väldigt utsatt under min högstadietid och har kunnat använda egna erfarenheter för att nå fram. Och något märkbart sker inom eleverna när de börjar förstå, när kunskapen sjunker in, när deras egna tankar och personliga upplevelser bekräftas och sätts i ett sammanhang. Att de sedan lyckats omvandla dessa erfarenheter till konstnärliga uttryck är fantastiskt att se.”

Under vårterminen kommer vi lägga upp foton med tillhörande texter som 7:or, 8:or och 9:or i skolor runt om i Malmö har skrivit! Håll utkik på vårt Instagramkonto kulturiskolan_malmo och sprid gärna vidare!