Eleven i fokus

siluetter av barn som leker

Denna höstvecka har vi eleven i fokus i form av resurser som på olika sätt behandlar psykisk hälsa och ohälsa. Framsidan bjuder på resurser kring bland annat diskussioner, elevhälsomöten, motiverande samtal och råd om hur man kan samtala med elever om oroande händelser.

Motiverande samtal – för välmående och motivation att lära

Hur ofta samtalar eleverna egentligen med andra vuxna om livet? Det finns studier som visar att ungdomar pratar med sina närmsta vuxna ca 3–15 minuter per dag.

Många ungdomar upplever att något är ”fel” i deras liv, men har inte verktyg att sätta ord på vad det är som händer. I den här resursen får du en guidning om hur du kan samtala med elever för att de ska bli medvetna om sin situation och sitt agerande för att jobba mot en förändring – allt för må bättre och för att få motivation och ork att lära.

Samtal med elever om oroande händelser

Planerar du att ha samtal med dina elever om oroande händelser i omvärlden? Läs gärna råden från Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling om du känner dig osäker på hur vi vuxna kan prata med barn på ett bra sätt om ämnen som väcker oro. 

Kom igång med snacket kring psykisk ohälsa

Syftet med denna resurs är att få igång diskussioner kring ett ämne som är högst aktuellt och tillsammans i grupp få reagera. 

Fler resurser på samma tema finner du på Malmö delars framsida! Vi önskar er en fin vecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.