Elisabeth Pettersson – Språkets betydelse i matematiken

Elisabeth Pettersson.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Elisabeth Pettersson är förstelärare på Tingdammsskolan i Oxie och matematikutvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö. Språket i matematik är ett redskap för att kommunicera och resonera. Matematikens specifika terminologi är en del av språket. Förmågan att analysera en matematikuppgift kräver både ett informellt och formellt matematikspråk. I föreläsningen kommer jag att fokusera på hur man kan utveckla det matematiska språket och därigenom förståelsen.

Lyssna till och diskutera med Elisabeth på Pedagog Malmö Live! den 29 september kl 12.45 – 14.30 på Pauliskolan.