En delare av rang – tack Heléne Nyrén!

Skärmdump från Malmö delar.

Den här veckan har vi en delare av rang i fokus och tackar särskilt Heléne Nyrén från Oxievångsskolan för att hon så generöst har delat med sig av sitt material.

Malmö delar tillhör Malmös lärare och är en plats av lärare för lärare. Sidans syfte är att bidra med inspiration, ideér, fortbildning och lektionsmaterial som är välstrukturerat och fungerar väl i klassrummet. Det är också en plats där det kollegiala lärandet står i fokus och är helt beroende av att lärare delar med sig av funktionellt material. Under de senaste åren har besöksfrekvensen för sidan ständigt pekat uppåt och har runt 13 000 sidvisningar i månaden. 

Heléne arbetar på Oxievångsskolan som grundskollärare för årskurs 7-9 och tilldelades i februari Heléne Hédi Frieds lärarstipendium 2021 bland annat för sina insatser i ”att rusta elever att utvecklas till demokratiska medborgare”. Heléne har även ett starkt engagemang inför och under de så kallade “hågkomstresorna”, som grundskolor genomför till före detta förintelseläger i Polen.  

Malmö delar är vi tacksamma och stolta över att tipsa om flera av de resurser som Heléne har delat med sig av. Vi hoppas att det inspirerar flera Malmölärare att både besöka sidan men också att dela med er av egna lektionsupplägg. Kontakta oss om du vill dela eller tipsa oss om någon skicklig lärare som du vill ska dela! 

Världskrigens tid och människor 

Syftet med uppgifterna i denna resurs är att eleverna ska få möjlighet att utveckla förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar. Genom att läsa skönlitteratur utvecklar de sin förmåga att förstå hur andra människor tänker och vad som ligger bakom andra människors sätt att tänka när de väljer olika vägar och handlingsalternativ i sitt liv. 

Overkliga möten med artonhundratalet 

Den här resursen innehåller en arbetsgång som integrerar svenska och historia. 

för högstadiet och bygger liksom ovan uppgift på att ge eleverna ”möjlighet att utveckla förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar”.  

Om #5 jämställdhet och hur Astrid Lindgren är med oss genom världskrigens tid

Ta  del av ett spännande arbete med jämställdhet och hur Astrid Lindgrens finns med genom världskrigens tid. Undervisningen knyter även an till arbetet med att uppnå de Globala målen

Brev från lantmätaren Fredrik Oxievång

Hur gick det till när Sverige under 1800-talet utvecklades från att vara ett fattigt bondesamhälle till ett land där livsvillkoren förbättrats avsevärt i början på 1900-talet? Det är frågeställningen som vänder sig till eleverna i årskurs 8 och sträcker sig under ungefär en månad.

Vi önskar er en fin vecka med hopp om inspirerande förslag och idéer!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.