EPA en klassiker inom Kooperativt Lärande

Strukturer för lärprocesser inom kooperativt lärande.

En av de viktigaste förutsättningarna för att en språkutveckling ska ske är att skapa meningsfull interaktion mellan eleverna.

Christina Hultén och Linda Asplund.
Christina & Linda

Christina Hultén och Linda Asplund och är Språk- läs och skrivutvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö. De menar att en viktig del i den språkutvecklande ämnesundervisningen är att eleverna ges möjlighet att interagera med varandra. För detta krävs strukturerade samtalsmodeller.

– Dessa ska vara planerade annars blir det inte strukturerat och därmed mindre meningsfullt för eleverna. Det gäller att i förväg tänka igenom vilka som ingå i respektive grupp, vilka samtalsroller var och en ska ha, samt vilket innehåll det ska vara, säger Christina.

– Om man som pedagog inte har klart för sig hur eleverna ska interagera och samtala med varandra blir det svårt att uppnå det vi vill med språkutvecklande ämnesundervisning, säger Linda.

Linda och Christina handleder grupper med pedagoger inom Språk-, skriv- och läsutveckling. Då introducerar de fyra strukturerade samtalsmodeller som de hoppas pedagogerna ska ta med sig till sina klasser. Dessa fyra tycker de är en god början till att skapa nya strukturer för samtal och interaktion i klassrummet:

EPA – tänk Enskilt, diskutera i Par och dela till Alla

EPA är en klassiker inom Kooperativt Lärande. Den fungerar för olika typ av uppgifter såsom analyser, problemlösning och utvärdering. Uppmana gärna eleverna att göra enkla anteckningar under första steget.

Det finns flera fördelar med att använda EPA

  • Varje elev ges tid till att tänka över sina egna idéer innan någon annan talar.
  • Varje elev får prova sina idéer i par innan de presenterar dem i större grupp.
  • Förståelsen i gruppen stiger för varje steg.
  • Det skapar en trygghet hos osäkra elever att hela gruppen har formulerat vad som ska presenteras för hela klassen.

Strukturer för lärprocesser inom kooperativt lärande.Grafik: kooperativt_larande_epa by lottech Creative Commons BY-NC-ND

 

Charlotte Christoffersen
Grundskollärare i Malmö
Foto: Marina Walker

line_lightgray_740

 

Mer att läsa i Temabloggen Kooperativt Lärande:

Samtliga strukturer i denna blogg för Kooperativt Lärande (klicka på bilden):

Collage med strukturer i kooperativt lärande.