Erasmus+-projektet Digital Schools of Europe är nu i full gång!

Europaflagga med flaggor inuti.

I februari i år var en representant från Malmö stad (Annie Bergh) i Irland för att skriva en ansökan till ett Erasmus+projekt om digital kompetens och som ställer frågan om när en skola kan räknas som digitaliserad och hur man kan gå tillväga för att den ska bli det.  

Projektet är tudelat då vi dels har som mål att utgå från det koncept som redan är i full gång i Irland och som heter Digital Schools of Distinction som har satt upp fem kriterier för när de anser att en skola är digitaliserad och dels som går ut på att under tre år samla goda exempel direkt från klassrummen från lärare som arbetar med att utveckla den digitala kompetensen genom bland annat eTwinning. Det är 8 länder med i projektet; Irland, Sverige, Danmark, Finland, Italien, Frankrike, Spanien och Portugal. Varje land har minst två skolor med i projektet och för Malmös del är det 6 skolor som har visat intresse för att vara med och under tre år ska vi arbeta hårt med projektet som heter Digital Schools of Europe. Digital Schools of Distinction kan liknas vid den digitala motsvarigheten till Grön flagg där skolor under så lång tid de önskar arbetar för att digitalisera sin skola och under arbetets gång gör de en självskattning som de slutligen skickar in när de känner sig färdiga för behandling. Uppnår de då de fem kriterierna så får de sin utmärkelse efter att en inspektör varit ute på deras skola.