Erfarenhetsutbyte – en viktig dag för allas progression i förskolan

Appikoner för Drawing Free och Videolicious

Då var det dags att möta allas tankar och reflektioner i Malmö den 21 maj.

Vi på Sommarbäckens förskola sammanfattade en kort presentation av allt vi gjorde under terminens gång. Lärande samtal var i fokus. Hur leder jag ett lärande samtal? Vilka frågor ska jag tänka på? Vad är vardagssamtal i förskolan? När är det dags att avbryta den och höja ribban till en annan nivå?

Vi blev indelade i olika grupper och varje grupp skulle presentera progression på sin förskola. Till slut blev det en står mångfald av allas tankar och funderingar. Pedagoger visade många olika tillvägagångssätt för att stimulera utvecklingsarbetet i förskolan. Vår tanke var att inspirera pedagoger till att fortsätta utvecklas och växa tillsammans. Vår tanke var också att betona hur viktigt det är att koppla det vi läser och lär oss med vår verksamhet dvs. vår verklighet.

Vi har velat lyfta upp ett annat syfte med vårt utvecklingsarbete. Det är bland annat att:

• Identifiera

• Starta

• Utveckla och följa upp en process

Utgångspunkt i vår process var också att inkludera nya begrepp som Multipla subjektivitet, interkulturalitet, intersektion etc… Tanken var också att processen ska utveckla och bidra till en ny teori – ny kunskap som alla kan ha nytta av i verkligheten.

Våra bokcirklar uppmanade till att vi måste uppmuntras och utmanas i sitt lärande. Pedagogen ska, enligt Vygotskij, inta en utmanande och deltagande roll.

Socialisation med alla deltagare var viktig kring olika frågor som barns inflytande och delaktighet, interkulturalism, modersmål i förskolan, genus etc.

Det är viktigt att vi delger varandra våra kunskaper. Ja, det är precis som Vigotskij betonar att utvecklingen går från det sociala till den individuella. Det är en process som alla tog en del av.

Vår förskola har sin historia och kultur men vi vet också att i dialog med varandra kan vi skapa en förskola som uppmuntrar till att lära och utvecklas tillsammans.

Här är en kort film om vår väg till utveckling – gjord i på iPad med gratisappen Videolicious:

 

Text och video: Adna Hadzic, förskollärare på Sommarbäckens förskola

 

Ikonen för appen app store.Appar till din iOS-enhet (iPhone eller iPad) laddar du hem via ikonen AppStore som finns som standard på din iPhone/iPad. Du måste skapa ett konto för iTunesStore för att kunna ladda hem appar.