Ett nyfiket besök med fokus kultur

Elever i korridorerna på Rosengårdsskolan.

I början av mars kom en delegation på besök från Leeds till Malmö. Gruppen, som jobbar med ett internationellt kulturår 2023 i Leeds, var på besök för att se hur Malmö stad arbetar med kultur för barn och unga och hade ett specifikt intresse kring just kultur i skola och förskola.

Det var en blandning av lärare, skolledare, bibliotekarier, kulturadministratörer och museipersonal som var på plats. Under två dagar fick de besöka skolor och förskolor och se hur dessa arbetar med egna estetiska lärprocesser och med att samarbeta med kulturaktörer i klassrummet. De fick även besöka flera kulturinstitutioner och organisationer för att se hur ett skolbesök hos dem kan se ut.

Det är alltid intressant när vi får ta emot besök från andra länder eller städer, vi får syn på vår egen verksamhet genom deras ögon och det väcker mycket tankar. Det jag tar med mig från Leedsbesöket är vilken haltande representation vi har bland våra kulturaktörer i Malmö, och säkert i Sverige i stort. Trots att vi är en stad med väldigt många invånare från annan kulturell/etnisk bakgrund så återspeglas det inte tillräckligt i vårt utbud till barnen. Visst har vi både musikgrupper och teatergrupper vars medarbetare har ett annat ursprung och visst visas även kulturuttryck som inte reproducerar den västerländska kulturtraditionen. Men våra gäster reagerade ändå på hur lite de såg av det i jämförelse med vår population, över 40 % av Malmös invånare har ju rötter i en annan kultur. Detta behöver vi verkligen jobba med tycker jag.

En annan reflektion jag gör är att vi i Malmö har ett helt otroligt rikt utbud för alla åldrar och inom olika kulturuttryck. Malmö stad har via bland annat sin Kulturstrategi medvetet arbetat med att ge kulturen en central roll i samhället, i allt från stadsutveckling till skolutveckling, och det börjar faktiskt synas. Våra gäster från Leeds var väldigt imponerade över våra kulturbussar, kulturorganisationer, institutioner och all vår offentliga konst. De var också imponerade av skolornas och förskolornas metoder kring estetiska lärprocesser och kunde verkligen se stora vinster med de olika kulturaktiviteter de upplevde ur framförallt ett språkutvecklande perspektiv.

Just den språkutvecklande aspekten är ju också något vi ser som arbetar med kultur i skola/förskola. Barn som får uppleva, diskutera och själva gestalta sin kunskap genom kultur får så många fler ingångar till språket. Bland annat fick vi se Rosengårdsskolans arbete med litteratur, där eleverna också bearbetat berättelserna genom bild, teater och musik. Ett väldigt spännande arbetssätt tyckte våra besökare och lät sig också imponeras av elevernas kunskaper i engelska. På plats vid vårt besök fanns nämligen Muna Awil och Mahmoud Hassanein som passade på att intervjua våra besökare om engelska dialekter till deras internet-tidning Rosengårdsnytt.

Se inslaget här: https://www.youtube.com/watch?time_continue=379&v=HQlNVCuULBc

eller på Rosengårdsskolans egen hemsida: www.rosengardsskolan.se

Så när vi väl vinkat adjö till våra vänner från Leeds gick jag hem med huvudet fullt av tankar kring mångfald, representation och språk och med en varm känsla av att Malmö har kommit väldigt långt och med kulturen fortsatt i centrum kommer vi nå ännu längre.