eTwinning

E-twinning logotype.
Jag har arbetat länge med eTwinning, med elever i åldrarna 6-13 år. Jag vill dela med mig om mina tankar kring eTwinning, och vad eTwinning har för betydelse för mig och många andra pedagoger runt om i Europa. Den input som jag fått av kollegor runt om i Europa har gett mig hopp genom eTwinning kring hur vi tar tillvara på all den erfarenhet vi har tillägnat oss under inte minst hela pandemin.
Nu mer än någonsin är det viktigt att vi delar med oss av allt vi arbetar med för att hjälpa varandra att utvecklas tillsammans. På alla skolor har det under hela det gångna året varit febril aktivitet för att hitta lösningar, samla material, skapa struktur för hur undervisning kan digitaliseras ännu mer, men också hur den nätbaserad undervisningen kan se ut beroende på våra olika förutsättningar. eTwinning har varit ett stort stöd för mig som pedagog särskilt under denna stormiga period genom att skapa inte bara förutsättningar för oss att hjälpas åt utan också som ett stort stöd och jag upplever det som att alla vi som är anslutna där har utvecklats tillsammans på ett spännande sätt under 2020/2021. På något sätt har vi knutits närmre varandra.
På eTwinning finns det en enormt stor samlad kompetens, och du har möjlighet att nå hundratusentals kollegor över hela Europa. Här finns allt samlat under ett tak. Här finns utrymme för diskussioner, här finns det både korta föreläsningar där kollegor delar med sig av sina erfarenheter men också längre utbildningar på 1 – 2 veckor och sedan hittar vi kollegor att samarbeta med kring det vi gör i vår vardag ändå i skolan utan att det blir stort, svårt eller komplicerat. eTwinning är verkligen i sanningens namn en community som präglas av ömsesidighet, respekt och ett stort delande.
I dessa fortsatt osäkra tider råder det febril aktivitet inne på eTwinning, här är det kollegiala lärandet stort, här delar kollegorna med sig, ställer upp och stöttar, och nya samarbeten skapas varje dag. Alla vet allvaret i situationen men fokus ligger inte på att prata om det, utan istället på att stötta, att förstå, att involvera våra elever, att blicka framåt mot vår gemensamma framtid som vi skapar tillsammans. Just nu sker något väldigt unikt – hela världen arbetar med samma utmaning, och det är tillsammans som vi växer oss starkare och verkligen kan åstadkomma skillnad.
Jag har alltid sett eTwinning som först och främst en samarbetsyta, och därefter en yta för kollegialt lärande. Under hela pandemin har jag också upptäckt hur bra jag mår av att logga in på eTwinning, vilken fantastisk community det är, hur stärkt jag känner mig av alla positiva krafter som verkar och inspirerar där. För mig är eTwinning främst en trygg plats där framtidstro råder, och där samarbete över gränserna finns. Ingen ska känna sig ensam i detta stora, överväldigande och ständigt föränderliga samhälle vi lever i, där drastiska beslut avlöser varandra och vi påminns om det ständigt rådande situationen.
För mig är eTwinning den community som står stadigt med bägge fötterna på jorden och fokus på det som är viktigt (att ta hand om varandra och fortsätta att driva utbildning och ta hand om våra elever) när det blåser hårda vindar, över världen och det känns som att stå på gungfly.
Är du redan en del av denna community? Logga in och var med!
Har du inte hunnit registrera dig än? Det är lugnt – det är aldrig försent – registrera dig på eTwinning (eTwinning.net).
Frågor kring eTwinning eller skulle du vilja boka in en workshop? – maila då mig:
annie.bergh@malmo.se