Feedback, Fågelholkar & Fortbildning

Bild på fågelholk.

På Valdemarsro Gymnasium pågår ett kollegialt arbete i något vi valt att kalla ”SL-grupper”. SL är en förkortning på Synligt Lärande, vilket är det primära syftet för dessa lärgrupper. Att synliggöra lärandet både för våra elever men också för oss själva. Under läsåret 18/19 har fokus legat på nyckelstrategi 3 som enkelt uttryckt handlar om feedback. Var fjärde vecka träffas skolans pedagoger i sina SL-grupper för att diskutera, dela med sig och fördjupa sig utifrån ett material som förstelärarana planerat och lagt upp.

Det har varit artiklar att läsa, filmer att titta på, frågeställningar att reflektera över och tillfällen att få lyfta sina egna exempel från sin egen arbetsvardag. Situationer som varit extra framgångsrika eller kanske helt tvärt om, när det rent ut sagt sket sig. Vid dessa tillfällen och i dessa grupper skapas alltså utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte med syftet att synliggöra lärandet i vårt kollegium.

En praktisk-estetisk studiedag om feedback

I början av vårterminen genomförde vi förstelärare en studiedag helt inriktad på feedback där vår ambition var att angripa denna nyckelstrategi från en praktiskt-estetisk vinkel. Syftet med dagen var dubbelt. Dels vill vi skapa förutsättningar för våra kollegor att få syn på varandra då vi till vardags arbetar med olika elevgrupper i olika delar av verksamheten, där våra arbetsuppgifter kan se väldigt olika ut. Men vi ville även låta våra kollegor få uppleva sin roll som pedagog på ett lite annorlunda sätt.

Morgonen startade med en gemensam samling där alla deltagare lottades in i fyra olika grupper. Detta för att undvika fastna i ”gamla trygga indelningar”. Dagen var uppdelad i olika block som dels innehöll artikelläsning med diskussion och en timma avsatt för parvisa walk and talk med olika påståenden och frågeställningar om feedback att samtala kring. Men det som skulle prägla dagen var de uppgifter som var förlagda i träslöjd- och bildsalen.

 

Bygg en holk – leda och följa

Nu var det dags att arbeta parvis. Helst med någon man vanligtvis inte arbetar tillsammans med. Uppgiften inleddes i träslöjdsalen som var förberedd med allt nödvändigt material samt verktyg, instruktioner och ämneskunnig personal. Uppgiften var i grunden enkel: Bygg en fågelholk. Haken bestod i att endast en i paret fick tillgång till instruktionerna (pedagogrollen) medan den andre fick ensamrätt i att utföra det praktiska arbetet (elevrollen). Detta utifrån ledarens instruktioner. Det fanns även en tidsgräns på 60 minuter att förhålla sig till. 

Lärare bygger fågelholk.
Aktivitet i slöjdsalen.

När timmen var slagen var det dags att ta med sig sina mer eller mindre fulländade fågelholkar från slöjdsalen in till bildsalen. Där väntade färg och penslar samt nya instruktioner. Där var även dags för paren att byta roller, så den som i slöjdsalen läste instruktioner skulle nu istället bli den som fick arbeta praktiskt och vice versa. Personen med instruktioner (pedagogen) skulle nu utan att visa målarmallen leda sin ”elev” i målandet. På så sätt fick alla uppleva både rollen som ledare respektive följare i en situation som för de allra flesta upplevdes lite ovan och utanför vardagsboxen.

Instruktioner hur fågelholkarna ska se ut.
Olika mallar för målning av fågelholkar.

 

Lärare bygger fågelholkar och målar dem.
Framgång i bildsalen.

Upplevelser, tankar och diskussioner

Dessa erfarenheter blev sedan viktiga ingredienser i fortsatta diskussioner även utanför studiedagens ramar. Känslan av att vara ”nybörjare” och försöka förstå vad den där andra personen vill förmedla och förklara. Känslan att själv vara eleven som både behöver bli bekräftad och ledd för att lyckas komma vidare i arbetet. Eller att vara pedagogen som ska leda sin elev framåt på bästa sätt under tidspress och samtidigt kanske bära tanken att just denna elev annars är min kollega i klassrummet intill. Hur kändes det när man inte alls förstod? Hur kändes det att inte bli förstådd? Och hur kändes det att lyckas och när man fick lite extra bekräftelse och beröm. Ganska så gott, eller hur?

 

Ordmoln med begrepp kring lärande.
Uppsamlade tankar om dagen – Feedback om feedback.

 

Mer läsning om ett formativt förhållningssätt och de 5 nyckelstrategierna finns att finna i våra tidigare blogginlägg som till exempel:

Formativ undervisning och lärandets mysterium

Feedback – konsten att titta bakåt men tänka framåt