Femåringars tankar om livet på innovationskarneval

Tennisbollar högt upp i innovativa formationer.

Under InnoCarnival på Malmö live den 5-6 april visade en grupp femåringar från Johanneslusts förskola upp ett projekt där de reflekterat kring livet, vad de mår bra och deras närmiljö.

– När barn blir tillfrågade om något viktigt så kommer de med många intressanta tankar, säger Per Dahlbeck, utvecklingspedagog som varit med i projektet som är ett samarbete med Gatukontoret.

Projektet började med att barnen fick fundera och diskutera kring miljö och återvinning. I reflektionerna kring vår planet och vad vi tillsammans kan göra för att bevara den kom barnen in på vad människor mår bra av. I ett nästa steg fick de fundera kring frågan: vad mår jag bra av?

Tumme upp, tumme ner och tumme mittemellan

Barnen fick också gå en trygghetsvandring i området runt Johanneslusts förskola och tänka till kring vilka platser som fick dem att må bra och vilka de tyckte mindre om. För att markera deras synpunkter använde de sig av egengjorda skyltar som visade tumme upp, tumme ner och tumme mittemellan. En vältrafikerad gata i närheten av förskolan var ett ställe som fick en tumme ner. Utanför förskolan finns en parkering som bland annat fick kommentarerna: ”Denna platsen är tråkig. Det finns för många bilar. Vi vill plantera supermånga blommor. Jag tänker att det kan växa mycket gräs där. En swimmingpool!”


Byggde modeller med förslag

Indelade i grupper fick barnen sedan rita sina idéer på hur det skulle kunna se ut om det inte fanns en parkeringsplats utanför fönstret.
– De gjorde skisser på möjliga spännande miljöer, berättar Per Dahlbeck. Skisserna blev sedan till fysiska modeller som barnen byggde med återvunnet material. I modellerna var det tydligt att barnen vill skapa hållbara städer med mindre bilar och avgaser. Istället fick saker som skateparker, karuseller, musik och grönområden ta plats.

Barnen har i projektet fått utveckla de fyra förmågorna kommunicera, arbeta kollaborativ, tänka kritiskt och arbeta kreativt.
– De är våra framtida medborgare i Malmö, och deras åsikter är viktiga, säger Per Dahlbeck.

Text och foto: Katrin Kuniholm,  kommunikatör förskoleförvaltningen

———————————————————————————————————————————–
3000 skolelever och förskolebarn från hela Skåne samlades på Malmö Live den 5-6 april för att lansera innovationer med koppling till de 17 globala målen och Agenda 2030.

Under innovationskarnevalen får eleverna möjlighet att ställa ut sina innovationer. Förskolebarn visar upp sitt arbete på en egen vernissage.

InnoCarnival Skåne är ett regionalt skolprojekt som arrangeras av Pedagogisk Inspiration – Malmö stad och Region Skåne för tredje gången i samarbete med lärosäten och ett flertal andra aktörer.