Fiffig metod för att ”fånga” ett begrepp i klassrummet

Böcker bildar trappa.

Metoden Concept Attainment eller begreppserövrande på svenska är en metod utprövad av Walter Parker, professor i pedagogik på University of Washington. I artikeln Ord och begrepp i SO-ämnena av Martin Stolare berättar Stolare om SO-ämnenas språk och beskriver i samband med detta den här metoden.

Med Concept Attainment börjar undervisningsaktiviteten i begreppets innehåll och inte i glosan – eleverna får en förståelse för vad begreppet innebär redan innan de lärt sig själva ordet.

Det är viktigt att begreppet är väl valt för undervisningsgruppen. Det kan vara ett begrepp som är tydligt kopplat till ämnet såsom offentlig sektor eller reformationen men det kan också vara ett begrepp som kopplas till normer och värden, såsom elevinflytande, samarbete eller rättvisa.

Undervisningsaktiviteten inleds med att läraren berättar varför man gör denna övning och i vilket sammanhang. Elevernas uppdrag är att gissa vilket begrepp övningen handlar om.

 

Instruktioner skrivna på tavla.

I exemplet ovan är begreppet Samarbete. Läraren skriver två spalter på tavlan. Den vänstra spalten kallas positiv och ger exempel på vad det hemliga begreppet kan innebära. Den högre spalten kallas istället negativ och ger exempel på vad begreppet inte innebär. Eleverna får fundera och diskutera, ser de något mönster? Här kan man köra en modell för samtalet, till exempel en EPA. Om det känns för svårt kan läraren fylla på båda spalterna med nya begrepp. Nästa steg är att läraren säger ett ord till hela klassen. Varje elev visar om detta ord är positivt eller negativt med hjälp av tumme upp eller tumme ner. Ytterligare diskussioner, de olika grupperna eller lagen börjar formulera gissningar och/eller definitioner av begreppet. Läraren lyfter begreppets karaktäristiska drag innan begreppet slutligen avslöjas. Som ett sista steg får eleverna komma med exempel på hur begreppet kan användas.

 

Begrepp skrivna på tavla.

I exemplet ovan är begreppet Offentlig sektor. Nedan finns kortfattad beskrivning av en undervisningsaktivitet i punktform.

 

Så här planerar man:

 • Läraren funderar över begreppets karakteristiska drag och antecknar.
 • Konstruerar positiva och negativa exempel.
 • Anpassar till elevgrupp

Så här gör man i klassrummet:

 • Läraren berättar tema för övningen, väcker intresse
 • Läraren förklarar att uppdraget är att identifiera ett begrepp.
 • Visar först de positiva i vänsterspalten, förklarar.
 • Visar sedan de negativa i högerspalten, förklarar.
 • Ser eleverna något mönster? EPA
 • Läraren kompletterar med ytterligare begrepp, ett i taget och ber eleverna gissa om det är positivt eller negativt. De visar med tumme upp/tumme ner.
 • Diskutera i grupper
 • Läraren lyfter de karakteristiska dragen i begreppet.
 • Begreppet avslöjas. Eleverna får komma med exempel då begreppet används.

 

Har du provat detta? Hur gick det? Kommentera gärna!

 

// Lisa Bolin

 

Källor: Ord och begrepp i SO-ämnena av Martin Stolare och Concept formation – what is it av Walter Parker.