Flerspråkiga klassrum i fokus!

Inbjudan till språkdag.

Hur gör jag för att få det flerspråkiga klassrummet att funka? Hur ser jag till att alla mina elever utvecklar språk, kunskap och identitet? Hur blir undervisningen effektiv? Frågorna hopar sig. Och jag vet att jag inte är ensam om att ställa dem.

Jag brukar hamna i diskussioner med engagerade lärare då vi försöker besvara frågorna kring bl.a. höga förväntningar på alla, tillåtande klimat vad gäller syn på språk, kognitivt utmanande uppgifter med rätt stöttning i den proximala utvecklingszonen. Vi har läst både Vygotsky, Gibbons och Cummins!

Men hur gör man då?
Hur ser det ut när teorin möter praktiken?

För att fördjupa vår kunskap och höra det senaste inom forskningen om undervisningen i det flerspråkiga klassrummet har PI Malmö med stöd från Skolverket/NCS bjudit in Jim Cummins, professor vid University of Toronto i Kanada med fokus på elevers
flerspråkighet, och Gudrun Svensson, lektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet och skolforskare med fokus på flerspråkighet till en heldag på Malmö Slagthus. Den 25 september kommer de att föreläsa, besvara våra frågor och delta i kollegiala samtal med 300 pedagoger från Malmös grundskolor och gymnasier

Jim Cummins och Gudrun Svensson.

Så vik dagen i kalendern! Anmälan öppnar den 9 augusti och görs i Pedagog Malmös kalender.

Jag hoppas att få höra hur Jim Cummins utvecklar sina tankar om de två avgörande framgångsfaktorerna han identifierat:

  • Visa att du tycker om och är intresserad av alla elever och att du förväntar dig mycket av var och en av dem.
  • Se till att alla får utmaningar och möjligheter att klara dem.

Jag hoppas att Gudrun Svensson ger exempel från olika skolår där translanguaging genomsyrar undervisningen.

Och inte minst hoppas jag att vi får givande kollegiala samtal – det finns så mycket erfarenhet och kunskap i Malmö som vi måste dela med varandra!

Text: Cristina Nordman