Flyktingströmmar

Gammalt fartyg.

Alla som uppskattar gamla journalfilmer, ser möjligheterna med filmer som den som jag letat fram till dagens filmkrönika. Alla andra kanske upptäcker möjligheterna med veckans bidrag. Normalt sett kanske svenska journalfilmer är lättare att använda i klassrummet, och de går att hitta på filmarkivet.se, men dagens film är hämtad från Storbritannien. Den består av två korta delar. Den första visar vår egen Ingrid Bergman när hon anländer till de Brittiska öarna för att spela in en film. Kontrasten till det andra klippet är en stor del av syftet att använda filmen i klassrummet. Det andra klippet berättar nämligen om något helt annat, nämligen om hur några hundra immigranter från Karibien anländer i Tilbury med båten Windrush.

Ett sätt att arbeta med detta filmklipp är helt enkelt att se och jämföra med hur motsvarande situationer presenteras idag. Frågor att arbeta med kan vara; Vem är avsändaren? För vem görs programmet(mottagare)? Vem har tolkningsföreträde? Vilket (eller vilka) perspektiv är representerat? Finns det ett Vi och Dom förhållande i materialet? Ett kritiskt förhållningssätt är viktigt att bära med sig, men det krävs träning för att lära sig. Detta är ett bra sätt att börja på.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Källa:
Dagmar Brunow, ”Rethinking remediation and reworking the archive: Transcultural reappropriations of documentary images of migration”, ISTME Working paper series, Centre for European Studies, Lund University. http://transculturalmemoryineurope.net/