Fokus NPF med Joanna Lundin på PML18

Joanna Lundin.

Joanna Lundin är utbildad lärare med lång erfarenhet av att arbeta i skolans värld. Sedan 2009 har hon föreläst/utbildat/handlett och besökt både skolor och olika företag/organisationer.

Hon visar hur vi genom att anpassa skolan för att möta våra elevers behov också kan utveckla hela verksamheten utan stora kostnader. Med utgångspunkt från den egna erfarenheten som NPF-pedagog (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) sätter hon sedan det dagliga arbetet i fokus och visar på enkla men effektiva metoder och strategier som gagnar inte bara elever med NPF utan alla elever.

Genom sitt företag Skolkraft erbjuder hon utbildningar/föreläsningar och handledning inom områden som NPF, skolutveckling samt om olika anpassningar som verktyg för att skapa en tillgänglig skola för alla.

Hösten 2017 kom hennes bok “En skola som fungerar – för alla” ut.

Nyfiken på vilka som mer ska föreläsa under PML18? Klicka här!