Fokusera på en sak i taget

– Jag började jobba med IKT på det här sättet för fyra år sedan, säger Camilla Lindskoug. Det är viktigt att komma ihåg att det är en process och alla processer tar tid. Man måste helt enkelt våga ta steget och fokusera på en sak i taget. Det tar nämligen tid att omvärdera, tänka nytt och utvärdera. Men man måste kliva utanför sin bekvämlighetszon ibland. Och man måste våga misslyckas!

Camilla Lindskoug, lärare i svenska och engelska på Pauliskolan, går igenom hur IKT-verktyg kan användas för att underlätta formativ bedömning.

Det är workshop på Vuxenutbildningen Södervärn-Rönnen inom projektet Skiftnyckelen. Camilla går igenom hur hon som lärare integrerat formativ bedömning i sin undervisning. Och hur IKT-verktyg kan användas för att underlätta denna bedömning. Eleverna får regelbundet feedback vid uppgifter, övningar, examinationer mm. Camilla använder sig av dokument i Google Drive som hon delar med eleverna. På så sätt kan de hela tiden följa sin egen lärprocess. Det blir tydligt för dem när de uppnått olika kunskapskrav och när de inte har nått riktigt fram. Camilla visar också hur Google Drive kan användas som exempelbibliotek och för kamratrespons.

Lärarna på Vuxenutbildningen Södervärn-Rönnen är alla väl förtrogna med att arbeta med formativ bedömning, men de flesta är ganska ovana vid IKT-verktyg. Camilla poängterar därför gång på gång att det viktigaste är att man helt enkelt bara börjar. Ingen är expert från början, men man måste våga pröva.

Camilla rör sig självklart och säkert mellan de olika digitala verktygen, men så har det ju inte alltid varit. Hon har haft fyra år på sig att lära sig det arbetssätt hon tillämpar idag. Hennes råd är att man inte försöker ge sig in på allt, utan fokuserar på en eller ett par saker.

Camillas blogg, IKT-skafferiet.
Camillas presentation om formativ bedömning och Google Drive.

Text: Karin Ahlstedt