Föreläsning om stödjande kommunikation

Stödjande kommunikation i pedagogisk verksamhet – en röd tråd från förskolan till gymnasiet.

Oavsett verksamhet är det många barn och elever som har svårt att tillgodogöra sig information som bara ges muntligt. Skälen kan vara olika men genom att använda stödjande tekniker kan vi lättare uppnå en mer likvärdig verksamhet.

Måndagen den 25 april kl. 13.30-16.30 erbjuder vi en föreläsning, som vänder sig till alla pedagoger i Malmö Stad, där logopederna Sonia Tota och Ulrika Hansson Andersson bland annat pratar om:

  • visuella strategier för undervisning, samtalsstöd och allmän information
  • AKK
  • Tecken och TAKK
  • Praktisk genomgång av vardagstecken
  • Konkreta exempel och material

Du anmäler dig till föreläsningen här!

Text: Maria Dahlgren