Förklara, inte berätta, hur du borstar tänderna.

Tandborste med tandkräm på.

Två kvinnor ler mot varandra.Inte så enkelt som man kan tro faktiskt.  Men när lärarna på Universitetsholmens gymnasium och vux använde sig av språkstöttor på den sista av fyra workhops om språkutvecklande undervisning, så gick det som en dans. Med hjälp av orden först, därefter, sedan och avslutningsvis blev de något osammanhängande beskrivningarna  av morgonens tandbestyr förvandlade till tydliga och strukturerade förklaringar.

De fyra sammanhangsorden kan återanvändas i andra ämneskontexter, t ex för att förklara andra världskrigets uppkomst eller hur man gått tillväga när man räknat ut ett mattetal.   Är uppgiften att analysera så finns det andra stöttande sammanhangsord  t ex  ”trots att, vidare, ytterligare, sammantaget”. Pröva i ditt klassrum och upptäck att det gör skillnad i elevernas texter eller muntliga presentationer.

Text: Eva Bringéus