Formativa aktiviteter med eleverna

Hur kan vi få våra elever att växa? Bild: Pixabay
Läsåret är igång! Nu är det dags för nya tag, nya utmaningar, nya mål. Att boosta den formativa bedömningen är ett av mina mål för i år. Jag upplever ofta att de skriftliga kommentarerna i elevernas texter sällan blir lästa eller används. I Att följa lärande- formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam har jag fått inspiration till flera effektiva och enkla aktiviteter att använda som dessutom är kopplade till den senaste forskningen!

Överallt i samhället används formativ bedömning utan att vi tänker på det. På passet ber instruktören oss att spänna magen, trycka tillbaka skuldrorna och andas rätt. Allt för att bli lite snabbare, starkare, bättre. Hemma skäller hunden fortfarande på fiskmåsar vilket indikerar att vi (jag) måste öva ännu mer med honom. Allt vi gör får vi oftast något slags respons på som gör att vi antingen fortsätter som vi gör eller förändrar oss.

Eleverna behöver också den hjälpen i skolan. Vad fungerar och inte, hur kan de skruva på meningar eller sig själva för att bli en lite bättre skribent eller höjdhoppare?

Här är några aktiviteter som jag började använda i våras och som jag definitivt ska hålla fast vid även i år.

Exempeluppsatser
Välj ut några elevarbeten som är utmärkta och dela ut till klassen. Vad kännetecknar arbetena? Viktigt här att ge exempel på några olika typer av arbeten, det behöver inte vara de arbeten som har minst stavfel. Fokus på lärandemålet och hur eleverna har uppnått det. Ett tips är också att prata med eleverna innan exempeluppsatserna delas ut, vad de ska fokusera på så att det inte blir  de här tråkiga kommentarerna om stavfel osv.

Formulera provfrågor
Forskning visar att elever som gör egna översikter överträffar de elever som inte utformat sitt eget övningsmaterial. Låt därför eleverna formulera egna provfrågor med korrekta svar utifrån vad de lärt sig.

Få tillbaka orättade prov
Eleverna får tillbaka sina prov orättade till synes orättade (jag skrev ändå ner svaren för eget bruk för att ha något att jämföra med). Eleverna får sedan i grupper om fyra jämföra sina prov och tillsammans fylla i ett nytt prov. Ett tips är att titta igenom vad eleverna har haft fel på för att kunna skapa grupper som är optimala. Jag försökte skapa grupper av elever med blandade resultat. Några av de eleverna som har som allra svårast för ämnet satt jag med.

Hitta felen
När man har tittat igenom elevarbeten så kan man säga till eleverna att man har hittat X antal fel i uppgiften och att deras uppgift är att hitta felen och rätta till dem.

Elevrapportör
Bilda grupper de sista fem minuterna och låt de lista sådant som de lärt sig under lektionen. Sedan väljer gruppen ut en sak som de berättar för klassen.

Ett alternativ till det är att låta en elevrapportör leda diskussionen i slutet av lektionen. I början av varje lektion eller i slutet av föregående utses en elevrapportör som ska sammanfatta lektionen och svara på frågor som eventuellt kompisarna har. Om rapportören inte kan svara så ber hen någon kompis om hjälp. Be rapportören att observera lektionen men också komma på frågor som man kan ställa i slutet av lektionen. Elevrapportören kan också utses slumpvis i slutet av lektionen för att alla ska vara på tårna men givetvis så måste elever som behöver framförhållning bli väl förberedda från början.

Vad är dina mål för läsåret?