Forskningscirklar – en vägledning

Illustrerat collage med bland annat en uggla, höghus och figurer.
Illustration: Kristian Ingers
Hur kan forskningscirklar leda till ny kunskap?

Forskningscirklar – en vägledning är en text där professor Sven Persson sammanfattar sina erfarenheter och tankar om de forskningscirklar som utvecklades och drevs av Resurscentrum för mångfaldens skola (en föregångare till Pedagogisk inspiration Malmö) i samarbete med Malmö högskola (idag Malmö universitet). I inledningen står det:

Denna rapport handlar om hur forskare från högskola/universitet och yrkesverksamma lärare och andra professionella kan utveckla ny kunskap och beredskap för utveckling av skolans och högskolans/universitetets verksamheter genom att delta i forskningscirklar. Ambitionen är att ge konkret och praktisk vägledning till dem som vill starta forskningscirklar, men rapporten ger också en kort bakgrund till forskningscirkelns uppkomst och användningsområden.

En skillnad mot de forsknings- och utvecklingsprojekt för pedagogisk personal (FoUpp) som Pedagogisk inspiration Malmö stödjer är att forskningscirkeln vanligtvis består av 5-8 lärare där var och en fokuserar på sin egen verksamhet (men inom forskningscirkelns tema) medan deltagarna i FoUpp vanligtvis arbetar mer kollektivt för att undersöka och utveckla verksamheten tillsammans. Om det finns behov och önskemål om det kan FoUpp-projekt dock genomföras som en forskningscirkel.

Länk till texten: Forskningscirklar en vägledning (Sven Persson, 2008)

Tillbaka till Lärdomar från Malmö