Lärdomar från förskolor och skolor

Fyra kvinnor står och samtalar.
Foto/Collage: Jens Ideland

Här samlas vetenskapligt orienterade texter om förskola, skola och skolutveckling som skrivits av personal och utvecklingsgrupper i Malmö stads förskolor och skolor – vanligtvis i samarbete med, eller med stöd av, vetenskapliga utvecklingsledare från Pedagogisk inspiration Malmö. I flera av de projekt som beskrivs har även externa forskare från exempelvis Malmö universitet varit involverade. 

På denna sida finns plats för texter som på olika nivåer bidrar till förskolans och skolans beprövade erfarenhet och vetenskapliga grund. Fler texter publiceras löpande.

Skicka gärna idéer om texter till jens.ideland@malmo.se och läs gärna mer om forsknings och utvecklingsprojekt för pedagogisk personal på Malmö stads internwebb Komin.

Tillbaka till Forskning och utveckling i samverkan