Förskolechef med fokus på förskolebibliotek – Pyrets förskola

Ingela Mellbin och Karin Ahlstedt samtalar i bibliotek.

Pyrets förskola var en av de första förskolorna i landet med eget bibliotek. Och biblioteket ändras och utvecklas hela tiden. Ett bibliotek blir aldrig färdigt. Pedagogerna arbetar aktivt med språkutveckling med stöd av litteraturen. De uppmuntrar också barnen till samarbete i sin språkutveckling. Barn lär av varandra och utvecklas gemensamt både när det gäller språk, samarbete och inflytande.

– Jag ser tillgången till språk som en grund för allt lärande och för att utvecklas till aktiva demokratiska medborgare. Det är ett mål för mig som förskolechef att ge barnen verktyg att utveckla språk, språkförståelse, intresse för texter, samtal och lyssnande. Barnen ska alltid ha tillgång till språkutvecklande material, säger Ingela Mellbin, förskolechef på Pyrets förskola i Malmö.

Flerspråkighet är en tillgång för alla

På Pyrets förskola arbetar pedagogerna med att få barnen att förstå att alla språk är lika värdefulla. Det är bara orden som är olika, innehållet är detsamma. Både barn med andra modersmål än svenska och barn med svenska som modermål upplever att flerspråkighet är en tillgång. Barnen utvecklar en förståelse för att vi är lika trots olika språk och olika utseende.
– Prova att bygga upp ett bibliotek på din förskola. Prova, gör det, våga, våga misslyckas och våga börja om, avslutar Ingela.

Ta del av Ingelas kloka tankar om förskolebibliotekets betydelse för barnens lärande och språkutveckling.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Text: Karin Ahlstedt