Första Nordiska Mästerskapet i CRAFT

Elever på plats i mässhall.

På skolor över hela Norden har det pågått spännande och utvecklande projektarbeten under det senaste året och kulmen på det nåddes under de senaste dagar som varit med det första Nordiska Mästerskapet i CRAFT någonsin.

CRAFT är en didaktisk projektmodell, noggrant utarbetad och som använts i Danmark i fem år. I fem år har pedagoger över hela Danmark utbildats och stöttats i hur de kan implementera CRAFT i sitt dagliga arbete för att sedan omsätta det i sitt arbete med eleverna för att utveckla deras förmågor identifierade som 21st century skills. Modellen går ut på att eleverna får ett verklighetsbaserat problem och de får sedan arbeta sig igenom modellens olika stadier för att undersöka området på djupet, skapa en prototyp, prova den, skapa en ny prototyp osv

En gång om året tävlar elever från alla regioner i Danmark genom att visa upp och presentera sina ideer på Danmarks Läringsfestival på Bella center i mars. Där får de under en hel dag presentera sina ideer för inte bara besökare utan också för grupper av domare som bedömer dem efter kriterier baserade på forskning av Deirdre Butler som forskat fram 21st Learning Design som har tagit fram kriterier för hur vi kan arbeta maximalt för att utveckla elevernas förmågor.

Det danska mästerskapet gick av stapeln igår den 4/3. På Läringsfestivalen den dagen låg spänningen tät över rummet där eleverna hade sina montrar, luften dallrade av förväntan. Jag besökte den tillsammans med nordiska elever som anlände till Bella center den 3/3 för att arbeta i två dagar tillsammans med mig för att förbereda sig på att skriva historia och som de första deltagarna i det Nordiska Mästerskapet i CRAFT. Nordiska ministerrådet ligger bakom en satsning som gjorts för hela norden då de initierat ett projekt som heter Nordic CRAFT som går ut på några olika saker:

  1. att sprida den didaktiska projektmodellen CRAFT till alla de nordiska länderna
  2. Att underlätta samarbete i det dagliga arbetet mellan skolor i olika nordiska länder där de får stöd av vardera lands koordinator
  3. Att introducera eTwinning som plattform för dessa samarbeten men också för att utöka dem

I tisdags 3/3 deltog 4 av de sju lagen som skulle tävla i årets nordiska mästerskap i ”icebreaking activites” och förberedelser inför morgondagens arbete innan vi åkte till ett Makerspace tillsammans; de svenska, finska, norska och danska eleverna. De danska eleverna var värdar åt oss andra. Väl där åt vi pizza, testade så många saker vi hann med på de timmarna vi var där. TekX erbjöd en oerhört stimulerande miljö och jag kan varmt rekommendera alla att boka in ett besök dit!

Onsdag den 4/3 träffades vi alla igen tidigt på morgon för en kort breifing innan vi gav oss av till Danmarks Läringsfestival för att där prata med de danska eleverna som ställde upp i det danska mästerskapet, studera deras montrar, lyssna på deras ideer och se hur det gick till när domarna kommer till montern. Allt för att de skulle vara så förberedda som möjligt! Resten av den här dagen så pitchade eleverna sina ideer för varandra, gav varandra feedback, gick igenom CRAFT-modellen och kriterierna noga för att sedan jobba vidare i sina respektive lag för att utveckla presentationerna utifrån feedback och det de fått med sig från förmiddagen. Dagen avslutades med att de fick stå framför alla 30 deltagare på det nordiska eTwinningseminariet med deltagare från nästan alla nordiska länder och där pitcha sina ideer som en generalrepetition inför den stora morgondagen.

Torsdag den 5/3 var det så äntligen dags för alla champions från de fyra länderna som hade möjlighet att vara med i år att delta i det första Nordiska Mästerskapet i CRAFT! Eleverna såg lugna ut på utsidan, men det syntes att de var nervösa och spända när vi hade peptalk på morgonen. Till denna dag anslöt också tre lag till som alla kom från Värner Rydénskolan i Malmö. Förutom de tre lagen var det fyra elever från Hendriksholm skole i Rødovre i Danmark, tre elever från Havukosken koulu, Vantaa i Finland, tre elever från IES Kista, Stockholm i Sverige och slutligen tre elever från Rothaugen skole, Bergen i Norge. Alla elever var grymma ambassadörer för sina respektive länder och de gjorde ett fantastiskt arbete när domarna kom till dem för varje lag fick träffa inte mindre än 6 domargrupper där de var lika entusiastiska, lika engagerade och lika proffsiga vid varje möte. Det var magiskt att höra dem presentera sina ideer, att få höra deras lösningar på en hållbar framtid, att få känna deras tilltro till en framtid som de känner att de kommer att vara en akt

Höjdpunkten på dagen tänker man skulle kunna vara prisutdelningen där eleverna från Henriksholm skole tog hem priset för collaboration  ”God Motion Gir’ God Kondition”, gruppen ”Fire Trashers” från Värner Rydénskolan tog hem priset for ”problemsolving and innovation” och där eleverna från Havukosken tog hem hela Mästerskapet i CRAFT i den nordiska finalen med sitt projekt TMF. Trots att det var ett mycket starkt ögonblick då alla hejade på alla och visade glädje för de som fick priser så var inte detta höjdpunkten för mig, utan den kom strax efter när det var dags för alla att åka hem. Att se dem säga hejdå till varandra och kramas om och om igen – det var mäktigt – hur det på så kort tid har gått från att vara blyga för varandra och rädda för att prata med varandra till att komma så nära varandra – DET ger mig hopp om framtiden, tillförsikt och en fortsatt mycket stark tro på CRAFT i kombination med eTwinning som en framgångsfaktor i skolan.

Varmt välkomna tillbaka som besökare eller som deltagare i de Nordiska Mästerskapen i CRAFT 2021 under Danmarks Läringsfestival.

Ta tillfället i akt du med och kontakta Annie Bergh, Sveriges koordinator i Nordic CRAFT och eTwinningambassadör sedan 2007; annie.bergh@malmo.se för att få veta mer om hur du kommer igång själv.