Förste förskollärare ger tummen upp för kemikaliesmart workshop

Personer gör tummen upp framför projicerad presentation.
Tummen upp för kemikaliesmartworkshop

Förste förskollärare från utbildningsområde väster var först ut att delta i kemikaliesmart workshop under fredagen. Det blev en bra dialog kring flera av avsnitten i broschyren Kemikaliesmart vardag för barn. Förste förskollärarna ger tummen upp för workshopen.

Så här gick det till

Under första delen av passet berättade miljöförvaltningen varför kemikalier är ett samhällsproblem och vilka konsekvenser forskningen ser. Därefter delade miljöförvaltningen med sig av kemikaliesmarta tips kopplat till avsnitten städning, laga och äta mat samt utemiljö.

Efter fikapausen delades deltagarna in i fyra olika grupper. Grupperna diskuterade textilier, möbler, återbruksmaterial och leksaker. Efter gruppdiskussionerna presenterade respektive grupp vad de diskuterat.

Miljöförvaltningens presentation och diskussionsunderlagen kommer framöver att läggas på stadens intranät, https://komin.malmo.se/4.1b6aadaf15a77c919cb8f830.html

 

Hur blir man kemikaliesmart?

Ja, det är frågan. Kemikaliefrågan är komplex. Ibland är det lätt att göra kemikaliesmarta val som till exempel att rensa ut den där gamla plastleksaken som kladdar, luktar eller doftar. Lite klurigare är det när det gäller återbruksmaterial som ska användas vid skapande.

De här frågorna kan hjälpa dig att göra kemikaliesmarta val, oavsett tom det är nytt eller återbruksmaterial:

  • Vad innehåller produkten?
  • Var materialet kommer ifrån?
  • Vad materialet var tänkt att användas till från början?
  • Tänk på allergier! Om det finns barn som är allergiska mot till exempel ägg är det inte lämpligt att använda äggkartonger.
  • Vilken ålder barnen har som ska använda materialet?
  • Ska materialet användas utomhus eller inomhus?

Text: Matilde Törnqvist