Fotboll mot rasism bidrar till samtal och aktiviteter som fångar upp elevernas tankar och idéer

Kvinna håller upp rött kort där det står
Strandskolan deltar i Grundskolefotboll mot rasism- för allas lika värde 2019/2020, för åttonde året i rad.

Strandskolan deltar i Grundskolefotboll mot rasism- för allas lika värde 2019/2020, för åttonde året i rad.  Biträdande rektorn Sara Josefsson ansvarar för vårt samarbete i år. Ber Sarah reflektera över några frågor jag är intresserad av att informera mig om. Viktigt för vårt samarbete är att vara lyhörda för varandra så att vi kan förstärka effekterna av vårt gemensamma uppdrag, Varje elevs bästa skola.  Barnrättsarbetet har ju präglat vårt samarbete genom åren, art 2, 3, 12 och 6. I år står vi inför ett nytt faktum, Barnkonventionen har blivit Lag och, därmed, spelar en avgörande roll i implementeringen av Varje elevs bästa skola strategin. Tack kollegor, elever och föräldrar på Strandskolan, för att ni är med i årets lag igen! Tack för du delar med dig av dina tankar, känslor och visioner Sarah!

 

Kartbild över malmö med röda kort utsatta vid skolor.
Karta över Malmö där vi har markerat med rött de skolorna som deltar i grundskolefotboll mot rasism.

Personal på Strandskolan håller upp rött kort där det står "ge rasismen rött kort".

Vad har drivit dig till att arbeta som biträdande rektor?

– I mitt arbete som biträdande rektor för 1-6 på Klagshamns rektorsområde drivs jag av eleverna. Fokus ligger alltid på att förändra eller förbättra saker inom organisationen som ska leda till den bästa skolan för våra elever.

Vad är du stoltast över på din skola, vad är det bästa med din skola och varför?

– Glädjen! Personal och elever hjälps varje dag åt med att sprida glädje och stolthet över vår skola. Det är en särskild känsla att komma innanför dörrarna hos oss. Exempelvis möts man alltid av ett hej!

Hur kommer det sig att er skola vill Ge rasismen rött kort? Vad vill ni förmedla?

– Vi ger rasismen ett rött kort för att vi tillsammans vill skapa en skola där alla är lika mycket värda. Fotboll mot rasism bidrar till samtal och aktiviteter som fångar upp elevernas tankar och idéer. Vi vill att eleverna ska möta varandra i andra forum och stärka elevernas inflytande i och utanför skolan.

Hur kopplar du Varje elevs bästa skola strategin till Grundskolefotboll mot rasism- för allas lika värde?

– För mig har arbetet med fotboll mot rasism en självklar koppling till ramverket. I Varje elevs bästa skola utgår vi från att alla kan lyckas.

Vad driver dig som rektor och ledare i din profession?

– Drivkraften finns i så mycket. Att vara ute i verksamheten och möta elever och personal ger mig energi i mitt arbete. Samtal kring lärande i arbetslagen som leder till nya tankesätt och arbetsmetoder för att nå varje elev. Det är häftigt att få följa pedagogernas arbete i klassrummen!

 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

GE RASISMEN RÖTT KORT!