Fungerande skolbibliotek ger likvärdig skola

Ett fungerande skolbibliotek är en förutsättning för en likvärdig skola, anser vår utbildningsminister. Och liksom vår före detta utbildningsminister menar Gustav Fridolin att skolbiblioteket ska vara bemannat med kompetent personal.

I början på december gick Skolverket ut med att de beviljat 119 huvudmän statsbidraget för personalförstärkning i skolbibliotek för perioden 1 juli till 31 december 2016. Däribland Malmö. Syftet med bidraget är att öka möjligheterna för skolbiblioteken att stödja elevernas lärande, stimulera läslust och främja språkutveckling. Bidraget ska gå till kostnader för personalförstärkning för att utöka personalnärvaron i skolbiblioteken. Personalförstärkningen gäller anställda med utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Biblioteksutvecklarna på Pedagogisk Inspiration skickar årligen ut en enkät för att kartlägga öppettider, personalresurser och öppettider på Malmös skolbibliotek. Kartläggningen visar att det är stora skillnader mellan Malmös skolbibliotek. Ungefär 40% av skolbiblioteken (AGVF och GrF tillsammans) är bemannade med utbildad skolbibliotekarie. Enkäten visar att det finns ett samband mellan att skolbiblioteket är bemannat med fackutbildad personal och att det genomförs en planerad pedagogisk biblioteksverksamhet.

Här kan du läsa rapporten som bygger på 2016 års kartläggning.

Biblioteksutvecklarna på PI passar på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Text: Karin Ahlstedt

julen