Fyra frågor till Anna Karlefjärd, föreläsare på PML18

Anna Karlefjärd på porträttbild

Hej Anna Karlefjärd som kommer att hålla en föreläsning på Pedagog Malmö Live!

Vad kommer din föreläsning att handla om?

— Föreläsningen kommer ta sitt avstamp i frågan ”Bedömning för lärande eller blev det lärande för bedömning?” Utifrån den frågan så kommer jag problematisera kring skolans bedömningsfokus och hur den faktiskt kan komma att motverka den formativa bedömningen. På så vis kommer det att handla om vad vi vet om formativ bedömning idag framför allt i relation till den forskning som visar hur det har landat i våra klassrum. I linje med det ska jag försöka synliggöra hur vi kan undvika att hamna i en instrumentell hantering av formativ bedömning. Avslutningsvis vill jag också belysa relationen mellan formativ och summativ bedömning med utgångspunkt i våra styrdokument.

Varför är detta viktigt att belysa?

— När bedömning blir instrumentellt så blir det snabbt något som förknippas med måsten, stress och något som tar överhanden från klok undervisning. Jag hoppas att föreläsningen kan bidra med ett fokusskifte och ett större lugn i relation till bedömning.

Vem är målgrupp för din föreläsning?

— Lärare från alla skolformer och skolledare. Skolledare har ett stort ansvar tillsammans med huvudman att vara med och bidra till klok bedömningskultur i våra verksamheter, vilket gör dem till en viktig målgrupp tillsammans med lärare.

Vilket är ditt bästa tips till lärare och skolledare i deras yrke utifrån det ämne du kommer att föreläsa om?

— Att inte glömma bort att det är lärare som allra oftast kan bedömning bäst. När en klok lärare riggar en varierad och innehållsrik undervisning utifrån aktuella styrdokument så ger det också underlag för välgrundad bedömning såväl formativ som summativ.

Foto: Pressbild/www.essfoto.se

Nyfiken på vilka som också ska föreläsa på PML18? Klicka då här!