Gå med i ett spännande pilotprojekt kring internationalisering

Är du nyutexaminerad lärare eler har du jobbat som lärare i mindre än två år? Är du registrerad i eTwinning eller är du villig att registrera dig? Är du intresserad av att med lärare i samma situation som du online diskutera utmaningar och tillsammans finna lösningar? Eller är du intresserad av att fungera som mentor för nya lärare? Kom med i pilotprojektet INDUCAS.

INDUCAS är ett pilotprojekt som finasieras av Europeiska Unionen och som drivs av Europeiska Skoldatanätet, European Schoolnet.

Syftet med projektet är att undersöka hur nya lärare kan få bättre stöd genom att i en grupp likasinnade(som möter samma sorts utmaningar) träffas online för att dela idéer och för att även hitta gemensamma lösningar. Inducas söker även mentorer.

Plattformen kommer att lanseras i mitten av maj och ni kommer att få möjlighet att börja nätverka redan då. Det är bra om ni redan har registrerat er till dess men det går givetvis bra att göra det även senare.

Ni väljer själva hur mycket tid ni vill/kan lägga på projektet. Det enda jag önskar är att ni svarar på mailutskick så att jag vet hur det står till och ifall det är något jag kan göra. Vi önskar dock att ni gör ert bästa för att interagera med era kollegor på plattformen.

Det ni får ut av projektet: ni blir en del av ett ovärderligt nätverk, utbyta erfarenheter, bygga ny kunskap tillsammans med era kollegor, prova saker tillsammans, ha möjlighet att bidra till den e-bok som ska tas fram under piloten och som sedan ska ges ut i hela EU som ett stöd åt nya eTwinnare. Ni kommer också att få dela med er av goda exempel, lektionsplaneringar, få ta del av intressanta resurser och delta i olika webbsända events och mycket annat. Den stora fördelen i projektet är er möjlighet att få lära i ett kollegialt autentiskt sammanhang.

Under hela projektet har ni tillgång till mentorer som är till er hjälp och är ett stöd åt er i ert fortsatta arbete med vad det än är ni vill ha svar på eller hjälp med.

Pilotfasen av INDUCAS (Maj 2017 till April 2018) kommer att involvera nyutnämnda lärare från Italien, Frankrike, Sverige och Rumänien, som är registrerade i eTwinning.

Om du befinner dig i dina första två år som lärare, är du välkommen att delta och bli involverad i ännu en spännande grupp som leds av eTwinnare, där diskussionerna sker på svenska.  INDUCAS söker även lärare som kan fungera som mentorer i projektet. Mentorerna börjar genom att gå en onlinekurs om just mentorskap, som börjar 15:e maj.

 

Fyll i formuläret redan idag och gå med:  Anmälningsformulär INDUCAS