Generella förmågor i fokus på PML18

Gudrun Löwendahl BJörkman

På PML18 kommer du få möjlighet att lyssna på hur ett helt utbildningsområde har jobbat med de generella förmågorna.

Gudrun Löwendahl Björkman är specialpedagog, författare och föreläsare. Tillsammans med Fahrudin Zejnic och Lisa Hellström kommer hon att berätta om det arbete som har gjorts i Malmö kring de generella förmågorna.
Vid en analys av kunskapskraven (Gudrun Löwendahl Björkman, 2011), framkommer att det finns generella förmågor som ofta efterfrågas i kunskapskraven. Dessa förekommer i samtliga ämnen/ämneskurser inom grundskolan och gymnasieskolan . Utveckling av dessa generella förmågor får därigenom stor betydelse för elevers möjlighet att kunna klara av grundskolan, att kunna komma in på ett nationellt program inom gymnasieskolan samt att kunna få en gymnasieexamen.

De generella förmågorna (GF) kan kategoriseras enligt följande:
1. Kunna ta in och använda information
2. Kunna planera, organisera och genomföra arbetet
3. Kunna analysera, resonera och dra slutsatser
4. Kunna redovisa, redogöra och förklara
5. Kunna läsa, skriva och dokumentera

Gudrun Löwendahl Björkman har tidigare anlitats som expert av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Dessutom har hon skrivit häftena ”Vägledning för grundskolan” och Vägledning för gymnasieskolan” som bland annat handlar om hur skolor kan arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd.

Nyfiken på vilka fler som ska föreläsa på PML18? Klicka här!