Genrepedagogik och ASL – vilken kombo!

Arbetet pågår med den beskrivande rapporten. Bredvid ligger den färgkodade affischen som stöttning.
Arbetet pågår med den beskrivande rapporten. Bredvid ligger den färgkodade affischen som stöttning.

Ett av läsårets utmaningar och topic på Kroksbäcksskolan är definitivt det arbete som idag bedrivs på framförallt F-2 där genrepedagogik och ASL möts och skapar ytterligare framgångar i elevernas skrivande!

Vårt genrearbete har pågått i fyra år, och sedan ht-15 har ASL introducerats för både pedagoger och elever. Genrepedagogiken är vårt ”paraply” och i det väver vi in bl a bedömning, språkutvecklande matematik och ASL. Fortbildningen i genrepedagogik/ASL för lärarna bedrivs var fjärde vecka av Sandra under våra pedagogiska konferenser.

De tre mest framträdande delarna från den norska pedagogen  Tragetons modell som vi valt att använda är verkstadspedagogik, det specialpedagogiska verktygen med bla talsyntes samt arbete i par. I de olika verkstäderna får eleverna bl a utföra finmotoriska övningar som att pärla, knyta skosnören, trä armband och klippa. Alfabetet tränas på ipad samt med hjälp av bokstavsormen. På dator och ipad tränas även fingersättning, se bild nedan.

Fingersättning tränas med hjälp av färgkodade vantar och tangenter.

Under vårterminen har eleverna utvecklat sitt skrivande och på bilden nedan har en beskrivande rapport tillverkats i biologi. I FAS 1 har eleverna fått se filmer och lyssnat på högläsning om olika djur. I FAS 2 har en beskrivande rapports struktur lyfts fram och att deltagaren ofta står på temaplats (i detta fall fjärilen). Strukturen består av rubrik, klassificering och beskrivning. Eleverna har redan i förskoleklass arbetat mycket med klassificering genom sorteringsövningar av spelkort, stenar och annat konkret material. I FAS 3 skriver pedagog och elever en gemensam text för att eleverna sedan ska kunna göra en beskrivande rapport kring eget valt djur. Den lilla laminerade genreaffischen finns på alla elevers bord och är liksom de stora affischerna på väggarna färgkodad. På Kroksbäcksskolan F-6 står rosa färg för Beskrivande rapport. I FAS 4 arbetar eleverna i par enligt ASL med skrivandet och resultatet ser ni nedan. Texterna monteras där efter på väggarna i klassrummet så att alla ska kunna ta del av varandras beskrivande rapporter kring olika djur.

Arbetet pågår med den beskrivande rapporten. Bredvid ligger den färgkodade affischen som stöttning.

Följ vårt utvecklingsarbete på Kroksbäcksskolan i denna BLOGG! Nästa inlägg kommer att handla om vårt kollegiala lärande genom Study lessons kring matematik och språkutvecklande arbete.