Glasgow – en chans att få nya tankar om kollegialt lärande

Vy över Glasgow.

Från ett regnigt Glasgow, funderar jag på det här med kollegialt lärande. I Malmö har det blivit ett begrepp som jag uppfattar att det pratas mycket om. På gymnasieskolorna t.ex. har rektorerna beslutat att alla lärare ska vara involverade i kollegialt lärande, vilket jag tror är rätt väg att gå.

Vad är då kollegialt lärande? Som jag skrev i beskrivning på bloggen så tänker jag på det som ett strukturerat, fokuserat och långsiktigt samarbete mellan lärare för att utveckla undervisningen (med inspiration från Alla i mål  av Kornhall (2014)). För mig måste alla tre delarna i ”strukturerat, fokuserat och långsiktigt” finnas med . Först måste det finnas en struktur så att lärare har tid att arbeta tillsammans. Sedan måste det finnas ett fokus för vad det är som behöver utvecklas (utifrån elevernas behov). Slutligen behövs en långsiktig plan för hur fokusområdet kan utvecklas, som leder till förändringarna i klassrummet och att eleverna lär sig mer.

Hur många gånger har ni suttit på en storföreläsning och känt att ”ja, det här ska jag borde jag göra i mitt klassrum”? Själv blir jag ofta inspirerad och tänker att jag ska prova nya saker, men leder det verkligen till reella förändringar? Inte alltid, måste jag erkänna. När jag stöter på en utmaning i min roll som lärare är det oftast inte en föreläsning jag behöver, utan istället en diskussion med mina kollegor och en chans att prova olika sätt att möta eleverna i klassrummet. I diskussionen kan jag ta med mig inspiration från böcker eller föreläsningar, men jag behöver samarbetet med kollegorna!

I min roll som lektor i kollegialt lärande har jag chansen att följa många av de processer kring kollegialt lärande som drivs på gymnasiet/komvux i Malmö och det är jättespännande! Jag tänker att den här bloggen kan användas för att synliggöra dessa processer.

Sättet vi har organiserat och strukturerat skolutveckling på gy/vux i Malmö, t.ex. genom förstelärare som driver kollegialt-lärande-processer är också anledningen till att jag missar snön hemma och är i ett regnigt Glasgow. Konferensen ICSEI2016 (International Congress for School Effectiveness and Improvement) är en internationell skolutvecklingskonferens med många hundra deltagare från hela världen och jag ska tillsammans med lektorerna Anders Karlsson och Jonas Dahl hålla i en round-table-discussion kring hur vi tänker om kollegialt lärande på gy/vux i Malmö. Jag hoppas att det blir spännande diskussioner och att jag blir utmanad i min tankar kring hur man kan se på kollegialt lärande och hur det kan organiseras.

Hm, när jag läser mitt inlägg igen inser jag att jag just skrivit att det där med storföreläsningar inte är så bra, och sedan kommer jag på konferensen att gå på just storföreläsningar. Nåja, jag kommer att försöker välja föreläsningar noga, göra anteckningar på sådant som jag tänker att vi kan ha nytta av i Malmö… men implementationen kommer att ske hemma, i kollegiala diskussioner! 🙂

/Marie Sjöblom

Lektor i kollegialt lärande (på 50%) och lärare i matematik/programmering (på 50%).