Google education besökte Oxievångsskolan

Jenny Nyberg föreläser.

På onsdagen fick Oxievångsskolan, som första Malmöskolan någonsin, besök av en delegation från Google Education. Under det två timmar långa besöket fick delegationen höra om skolans arbete med digitala verktyg och gå runt i mindre grupper för att besöka lektioner. Givetvis avslutades besöket med en ”swedish fika” – kanelbulle och kaffe.

– När vi blev tillfrågade om besöket förstod vi nog inte hur stort det var, säger Jenny Nyberg, rektor på skolan, och skratttar.
– Men vi är jättesmickrade att de ville komma hit och det är ju verkligen helt rätt skola att besöka.
Det var Jenny Nyberg som inledde eftermiddagen genom att presentera skolan och Malmö. Bland annat berättade hon om det samarbete skolan har med till exempel polis, räddningstjänst och Malmö FF.
Hon berättade också om hur eleverna arbetar med projekt och olika teman snarare än ämnesvis och att hon sitter med i en grupp för digitalisering av skolledare i Malmö. Sex rektorer träffas en gång i månaden på Pedagogisk inspiration vilket ger ett stort inflytande över den digitala utvecklingen, menade hon.

Integrera tekniken

Annika Agélii Genlott, som tidigare arbetat som lärare men numera forskar om användandet av teknik i skolan, höll en presentation av vinsterna med att se till att integrera tekniken i undervisningen.
– Vi köper in ny teknologi i skolan, men implementerar vi den? undrade hon.
En del lärare vet inte hur de ska använda tekniken och vissa är till och med rädda för den, berättar hon.
– Vi gör ofta saker som vi alltid gjort och då blir det att vi använder tekniken som en ”add on” istället för att integrera den.

Två elever programmerar på dator.
I ett av klassrummen deltog besökarna aktivt när eleverna kodade kortfilmer om sig själva.

Oxievångsskolan ett bra exempel

Ute i klassrummen pågick bland annat kodning, programmering av lego, planering av skoltidningen och repetitioner med skolans musikelever. Tio olika lektioner fick delegationen möjlighet att besöka och delta i.
– Det finns många saker man gör här som man inte ser på andra platser, till exempel som rektorn berättade om den digitala coachen som hjälper pedagogerna att utveckla tekniken och metoderna i klassrummet. Sådana insikter skulle skolor från andra europeiska länder kunna dra nytta av, sa Liz Sproat, ansvarig för Europa, Mellanöstern och Afrika på Google Education, som tyckte att besöket varit givande och intressant.