Grattis till Malmös skolbibliotek i världsklass!

På onsdagen kungjordes vilka skolbibliotek som är i världsklass 2016. I år är det 18 skolor runt om i Sverige som välförtjänt tilldelas denna fina utmärkelse. Tre av dem ligger i Malmö, Pauliskolan, Bäckagårdsskolan och Augustenborgsskolan. De har alla tre uppfyllt juryns kriterier, som föreskriver att skolbiblioteket ska vara väl integrerad i skolans verksamhet och att läsutveckling och digital kompetens ska vara centrala inslag i skolbibliotekariens arbete.

Priset har instiftats av DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation, och det är för fjärde gången priset delas ut. Några skolor har fått priset alla fyra åren, däribland Pauliskolan. Ny för året i Malmö är Augustenborgsskolan.

Juryn utgörs av DIK:s expertgrupp för skolbibliotek. De har arbetat fram de kriterier som legat till grund för bedömningsarbetet. Det krävs bland annat att ledningen samverkar med skolbiblioteket och att det finns en klar pedagogisk vision för detta. Skolbibliotekarien ska vara en god inspiratör för att utveckla elevernas språkliga förmåga. Vidare ska denne kunna navigera eleverna i informationsflödet och bidra till att skapa en förståelse för sökprocessen.

Det är tuffa krav, men glädjande är att fler skolbibliotek i år passerat nålsögat.

Det är tänkt att priset ska fungera lite som en morot för skolorna. Variationerna i skolbibliotekssverige är stora. Kan priset bidra till att skolor förvandlar ett bokrum till en verksamhet, så fyller det en stor funktion. Vilken rektor skulle förresten inte vilja ha ett skolbibliotek i världsklass, att använda som draghjälp för att locka elever till skolan?

Vi säger ett stort grattis till Pauli, Bäckagård och Augustenborg! Ni är fina förebilder som inspirerar andra malmöskolor att arbeta i samma anda. Kanske har vi ännu fler pristagare i Malmö nästa år?