Green Grounds of Health and learning

Barn använder lupp för att titta på löv.

I år var det Lund som var värd för den årliga konferensen ”Green Grounds for Health and Learning”. Den 12-14 september träffades 220 deltagare från 16 olika länder för att utbyta erfarenheter kring barn och ungdomars behov av närhet till en grön utomhusmiljö.

Pedagogisk Inspiration Malmö var med och visade lite hur vi tänker och jobbar kring de här frågorna. En busstur gick till Malmö där Eric Lensell guidade till gröna miljöer från Gröna skolgårdsprojekten och jag höll i en workshop med fokus på språkinriktad undervisning, att knyta ihop språkutveckling med kunskapsutveckling av ämneskunskaper.

Pinnar sorterade i högar.

I filmen ”Why do Children need Green School Grounds?” kan du se, höra och inspireras om vilken skillnad en grön miljö kan göra för barn och unga.