Hallå där Frida Berry Eklund!

Porträttbild på Frida Berry Eklund.
Hallå där Frida Berry Eklund, författare till boken ”Prata med barn om klimatet”! Du är en av föreläsarna på årets studiedag Pedagog Malmö live, vad handlar din föreläsning om?

Min föreläsning handlar om varför – och hur – vi bör prata med barn om klimatet. Min utgångspunkt är att vi som vuxna kan bli bättre på att möta ungas frågor, känslor och engagemang för klimatet. I föreläsningen tar jag också upp några fallgropar som kan vara bra att känna till.

Varför vill du vara med och bidra med din kunskap och erfarenhet till Malmös pedagoger och skolmedarbetare?

Skolan spelar verkligen en nyckelroll i klimatomställningen – både när det gäller att bidra till klimatarbetet, i undervisningen och genom att rusta våra unga för framtiden. Pedagoger och lärare är så otroligt viktiga i det arbetet. Jag ser fram emot att dela med mig av kunskap om barn och klimat!

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig från din föreläsning?

Att alla vuxna – utan undantag – behövs i klimatomställningen. Jag hoppas skicka med inspiration och konkreta tips som kan användas direkt i skolans verksamhet.

Har du något medskick till Malmös pedagoger?

Ett extra fokus på klimatet – det många unga tänker på, och oroas för dagligen – kan bidra till att öka engagemanget för hela lärande för hållbar utveckling.

Tack Frida för att du delar med dig av din kunskap och erfarenhet på Pedagog Malmö live!