Hallå där Patrick Konde!

Porträttbild på Patrick Konde.
Hallå där Patrick Konde, sakkunnig på stiftelsen Friends! Du är en av föreläsarna på årets studiedag Pedagog Malmö live, vad handlar din föreläsning om?

Kortfattat handlar föreläsningen om relationen mellan mobbning och rasism samt hur läget ser ut i skolorna som Friends samarbetar med. Jag pratar även lite om antirasistisk handbok och delar med mig av några spaningar från antimobbningsfältet och vad som kan vara viktigt att tänka på i arbetet för vuxna som jobbar med barn.

Varför vill du vara med och bidra med din kunskap och erfarenhet till Malmös pedagoger?

För mig och Friends kändes det självklart att delta i det här enormt viktiga sammanhanget. Vi sitter på mångårig erfarenhet av att arbeta explicit med trygghetsfrågor vilket särskiljer oss från många andra instanser. I vårat uppdrag ingår att bidra med kunskap, mod och barnrättsperspektiv där det behövs och därför passar vi perfekt in i det här sammanhanget.

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig från din föreläsning?

Jag hoppas att åhörarna har fått en fördjupad förståelse för hur rasism och mobbning hänger ihop och känner sig stärkta i att kunna bidra med en positiv förändring i sina yrkesroller gällande rasism och mobbning.

Har du något medskick till Malmös pedagoger?

Mitt medskick (som ni också kommer höra i föreläsningen) är att skolan inte är en isolerad plats. Allt som sker i samhället och omvärlden kommer i någon form synas i skolan. Av den anledningen behöver vi vuxna hjälpa barn och unga att navigera i svåra samtal som berör deras samtid. Att inte ta dessa samtal besparar inte barnen från funderingarna, utan lämnar barnen till att själva behöva hitta förklaringsmodeller för komplexa fenomen.

Stort tack Patrick, vi ser fram emot att ses den 16 mars!

Redan nu kan du lyssna på Patricks föreläsning ”Hur möter vi rasismen?

Patrick deltar i panelsamtalet ”Hur skapar vi en likvärdig skola i en ojämlik värld?” från PML-studion kl 10.15 den 16 mars. (Samtalet spelas in och kan ses även i efterhand)