Handledare rustade inför för höstens läslyft

Pedagoger sitter runt bord.

Drygt 30 förstelärare har utbildats under våren och tillsammans prövat på konceptet i Läslyftet för att handleda sina kollegor på gymnasiet och Komvux.  Förstelärarna har i utbildningen läst och diskuterat läslyftsmaterial, planerat en övning, genomfört den i klassrummet och reflekterat tillsammans över hur eleverna tog emot övningen.

Men framförallt har förstelärarna fått redskap för att genomföra strukturerade samtal som utmanar kollegornas tankar och uppmuntrar dem till att våga pröva på nya metoder i undervisningen.

Utbildningen har även tagit upp hur Läslyftet ska dokumenteras. Det är viktigt för att lärargrupperna ska kunna implementera och följa upp de metoder och arbetssätt som de märker ger effekter i undervisningen. Som stöd kommer handledarna att få en digital dokumentationsmall som fylls i efter varje del i den modul som man arbetar med.

I augusti och september kör skolorna igång med Läslyftet. Nästan alla gymnasieskolor samt Komvux Pauli är med på tåget. På Pauli gymnasium, Byggymnasiet och Malmö Idrottsgymnasium har man valt att låta alla lärare arbeta med Läslyftet. Andra skolor till exempel Värnhem, Latin, Borgarskolan och Agnesfrid har valt ut några lärargrupper. Förhoppningen är att till läsåret 2017/2018 ska fler lärargrupper vara igång.

Handledarna kommer att få fortsatt stöd under hösten och våren 2017 av de ansvariga för handledarutbildningen. Det är Eva Bringéus, lektor på AGFV, Cristina Nordman och Linda Asplund läs- och skrivutvecklare Pedagogisk inspiration.

/Eva Bringéus