“Hands-on” i klassrummet: Många metoder och modeller

Två tecknade handflator och blommor.
Att använda metoder, modeller och stödstrukturer är ett bra sätt att möta nya kunskaper och lärdomar. De ger ofta en tydligare bild av vad som förväntas och hur det går till. Den här veckan presenterar vi ett antal modeller som både ökar aktiviteten, skapar struktur och tydliggör likheter och skillnader.

Choise board – utifrån elevernas olika förmågor

En choice board är ett sätt att skapa aktiviteter till ett område som kan anpassas till alla elevers olika förmågor. Aktiviteterna kan fokusera på att utveckla elevernas kunskaper eller så kan aktiviteterna vara bedömningsuppgifter som eleverna kan välja mellan. 

I det här arbetsområdet får du förslag på hur du kan jobba med Choise board som är ett arbetssätt som verkligen uppskattas av eleverna. Du får både lära dig hur du gör en Choise board och exempel på teman som du kan ta med dig in i ditt klassrum. Här hittar du lektioner med temat ”kroppen” och om ”dåtida och nutida upptäckter inom NO”.

Sexfältare – ett stöd för skrivande av beskrivande texter

En sexfältare kan användas som stödstruktur när eleverna ska skriva beskrivande texter om exempelvis djur eller växter. I samband med att eleverna läser faktatexter, ser på film eller gör undersökningar samlar de ämnesspecifika begrepp inom de olika fälten. Dessa kan eleven sen använda sig av i sin egen text. Genom att använda de olika rubrikerna får texten en tydlig struktur. De sex fälten kan ha olika rubriker beroende på vad texten ska handla om.

VENN-diagram

Ett VENN-diagram används för att göra jämförelser och tydliggöra likheter och skillnader. Det kan användas för att jämföra föremål, bilder, texter, personer, platser eller händelser samt begrepp inom natur- och samhällsorienterande ämnen och matematik. Arbetet med VENN diagrammet bör ske i grupp eller par och ger då eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att samtala och resonera.

Dessa är såklart enbart ett axplock av modeller eller metoder att utgå ifrån för att förtydliga, praktisera och konkretisera olika arbetsområden. Missa inte VÖL-schema, Begreppskort, Cirkelmodellen och många fler på Malmö delar.

Nästa vecka är det Förintelsens minnesdag. Vill du förbereda din undervisning redan nu så sök på just “Förintelsens minnesdag” på Malmö delar för många resurser och arbetsområden.

Vi önskar er en fin vecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.