Häng upp en tavla på ditt statiska mindset

Tecknad arg gubbe.

Att lyssna och ta till sig feedback är en viktig faktor för ett framgångsrikt lärande: Vad kan jag och vad ska jag träna på för att utvecklas? Så viktigt, och många gånger – så svårt. Kanske du känner igen eleven som inte vill lyssna på din feedback och den rinner av som vatten på en gås. Kanske du får ett “men du berättade inte för mig” eller “egentligen gjorde jag så” till svar. Elever i ett statiskt mindset vill ofta inte lyssna på feedback. Hur kan vi som pedagoger få dem att lyssna?

Elever som är i ett statiskt mindset tänker att intelligens och förmågor är oföränderliga. Antingen är man bra i matte eller så är man dålig. Punkt. Underförstått säger detta mindset att det är meningslöst att lyssna på feedback eftersom förmågor är statiska. Stanford Professor Carol Dwecks som forskat om mindset i många år har till och med analyserat hjärnvågor på individer med ett statiskt mindset. Hennes studier visade att människor med ett statiskt mindset endast visade intresse när återkopplingen speglade deras förmåga (jag hade rätt/fel) men när de fick feedback som skulle kunna utveckla deras lärande syntes inga tecken på intresse. De var inte ens intresserade av det rätta svaret när de hade svarat fel. Endast deltagare med ett dynamiskt intresse var uppmärksamma på feedback som skulle kunna utveckla deras kunskaper.

Det jag ser kan jag förändra

Mindset är tankar. Tankar kan vi förändra och det första steget är att bli medveten om dem. I samband med att våra elever ska få tillbaka ett prov eller en examination brukar vi presentera vad som kännetecknar både ett statiskt och dynamiskt mindset i form av en kort teoretisk genomgång. Vi lägger fokus på hur elever som är i olika mindset brukar agera och tänka om feedback. Vi synliggör. Först när eleverna blir medvetna om den kritiska rösten som säger att “jag visste att du skulle misslyckas” eller “det är ingen idé att plugga mer” kan de också be den att hålla tyst.

Ett enkelt sätt att synliggöra den inre kritiska rösten är att låta eleverna döpa den. Det abstrakta blir konkret och vi får en gemensam referenspunkt. I en av våra klasser heter det statiska mindsetet Bert-Olof. När eleverna ska ta emot feedback påminner vi om Bert-Olof och när de inte vill lyssna på feedbacken eller låser sig vid att de inte kan, påminner vi om Bert-Olofs existens. Vi hjälper eleverna att flytta fokus från tankar kring egenskaper och förmågor till själva lärandet. Hjärnans kognitiva potential ska ju ligga på att lära, inte på att fundera över om man har det som krävs eller inte.

Tankar styr vårt agerande och våra val. Vi vill så klart lära eleverna att tänka om lärande på ett sätt som gynnar deras lärande – dynamiskt mindset. Att prata om hur vi tänker och känner kring lärande är minst lika viktigt som att lära eleverna strategier för att läsa eller angripa matteproblem. Mindset har tveklöst sin självklara plats i ett klassrum. Kanske vi borde sätta upp en tavla av Bert-Olof i klassrummet?

/ Annika Nilsson och Lena Winqvist

Workshop i Hjärnsmart lärande

Att vara hjärnsmart handlar oftast om de små justeringarna. Är du intresserad av att addera neurovetenskap till din undervisning på ett konkret och enkelt sätt så är du välkommen till våra workshops på Pedagogisk Inspiration – “Undervisa hjärnsmart” – med start den 5 april. Vill du hellre att vi kommer till din skola går det bra att kontakta PI så kommer vi till er. Hoppas vi ses!

Anmäl dig via kalendariet.