Har du anmält dig till höstens kompetensutveckling i Google certifierad pedagog, nivå 1?

Elev vid dator.
Foto: Sanna Dolck

Sommarledigheten står för dörren, men vi på Digitaliseringsenheten i Malmö har fullt fokus på höstens kompetensutvecklingsinsats i Google certifierad pedagog, nivå 1, i samarbete med Google for Education och Advania.

Fokus i utbildningsserien kommer att vara på skrivningarna kring digitalisering i de ändrade läroplanerna och kursplanerna. I samband med utbildningsinsatsen kommer en webbplats att tas fram för att samla goda exempel på hur Googles appar kan användas på olika sätt i ämnesundervisningen.

Det främsta syftet med utbildningsinsatsen är att öka den pedagogiska personalens kompetens när det gäller att använda Googles verktyg med ett pedagogiskt syfte för att fördjupa elevernas lärande i årskurserna F-9. Det långsiktiga målet med utbildningsinsatsen är även att öka andelen Google certifierade pedagoger på nivå 1 i grundskoleförvaltningen, där det är pedagogernas kunskapsförflyttning som är det viktiga och inte själva certifikatet i sig, även om det är ett bevis på grundläggande kunskaper i användandet av Google Workspace for Education. Läs mer: Advania arrangerar en stor utbildningsinsats med Google och Malmö Stad

Har din skola anmält sig än? Anmälan görs i detta formulär.

Lyssna på när Gunilla Möller och Leonidas Papagianis berättar om upplägget i den kommande utbildningsserien.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Utbildningsserien genomförs online i Google Meet under 10 veckor mellan augusti och oktober (v 34-43). Observera att det är olika innehåll vid varje tillfälle.

Tillfälle 1 – torsdag 25/8 kl. 14.30-16.30
Tillfälle 2 – onsdag 31/8 kl. 14.30-16.30
Tillfälle 3 – tisdag 6/9 kl. 14.30-16.30
Tillfälle 4 – torsdag 15/9 kl. 14.30-16.30
Tillfälle 5 – onsdag 21/9 kl. 14.30-16.30
Tillfälle 6 – tisdag 27/9 kl. 14.30-16.30
Tillfälle 7 – torsdag 6/10 kl. 14.30-16.30
Tillfälle 8 – onsdag 12/10 kl. 14.30-16.30
Tillfälle 9 – tisdag 18/10 kl. 14.30-16.30
Tillfälle 10 – torsdag 27/10 OBS! kl. 14.30-15.30