HBTQIA+ för öppna och inkluderande miljöer

Regnbågsflaggan.

I år riktar Malmö stad ljuset lite extra mot HBTQIA+ perspektivet i arbetet för en öppen och inkluderande stad. HBTQIA+ är ett samlingsbegrepp för personer som bryter mot rådande normer kring kön, sexualitet och relationer. Regnbågsflaggan är en symbol för rörelsen. Det finns många olika förkortningar såsom HBTQ eller HBTQI men också olika versioner av regnbågsflaggan, men gemensamt för dem alla är att de syftar till ökad öppenhet och inkludering.

Då HBTQIA+ perspektivet hänger tätt samman med skolans värdegrundsuppdrag har Malmö delar denna vecka fokus på några resurser att använda i skolan. I augusti 2021 går dessutom två av världens största HBTQIA+ event av stapeln i vår närmiljö. Festivalen World Pride och idrottsevenemanget Eurogames. Köpenhamn är huvudarrangör men delar av arrangemanget genomförs på svenska sidan av sundet i Malmö under perioden 12–22 augusti.

Om empati, kompisskap och mod – och en andra chans

I den här resursen hittar du en film om könsnormer från UR Play för förskoleklass och lågstadiet. Filmen med tillhörande diskussionsunderlag handlar om Gabriel som undrar om han får vara prinsessa i klassens sagopjäs. 

HBTQ, Normer & Makt – material från ”Levande historia”

Det här materialet riktar sig till åk 7-9 samt gymnasiet och handlar om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill vara. Historien är fylld av människor som stått upp mot normer och lagar som begränsat. Här möter du några av de personer som kämpat för respekt och alla människors lika värde och rättigheter.

Sexualitet, samtycke och relationer på distans  

Har du ännu inslag eller delar av undervisningen på distans? Distansundervisningen kan även vara ett ypperligt tillfälle att göra eleverna delaktiga i undervisningens innehåll. Ett exempel är att låta eleverna sätta samman egna enkäter, alternativt att de skickar enkätfrågor till dig som lärare och att du sen sätter samman en gemensam enkät till klassen. Svaren kan sen utgöra ett gemensamt diskussionsunderlag.

Let´s talk about sex! Sexualitet, samtycke och relationer

Frågor kring kropp, sex och relationer kan dyka upp i alla ämnen men även utanför undervisningssituationer, det gäller då för oss lärare att fånga upp dem på bästa sätt och bistå med lite hjälp, kunskap och omtanke. Om eleverna är modiga nog att ställa frågan bör vi vara modiga nog att besvara den, det är vi skyldiga. RSFU har skapa fem korta filmer som vänder sig till lärare och som kan hjälpa dig att känna dig lite mer säker på din sak inför undervisning i sexualitet, samtycke och relationer.

 

Vi önskar er en fin vecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.