Samtal om heder på internationella kvinnodagen

Kvinnor demonstrerar.

Mod och motstånd är två saker som är viktiga när vi ska bryta skadliga normer i vårt samhälle. En person som verkligen vet vad det innebär är Raniah. Hon arbetar som barnskötare på Tröskans förskola. Under internationella kvinnodagen pratade hon öppenhjärtigt om det hedersförtryck som hon utsattes för som ung.

På internationella kvinnodagen den 8 mars hade vi arbetsplatsträff på Tröskan. Detta passade perfekt in på temat hedersproblematik som förskolan arbetar med. Sedan början av terminen har jag som processtödjare haft en punkt på dagordningen där vi gemensamt  diskuterat heder ur olika perspektiv. På den senaste apt-träffen berättade min kollega Raniah om sina erfarenheter av att både ha upplevt och arbetat mot hedersförtryck. Det var ett öppenhjärtigt och tankeväckande samtal som fick hela rummet att stanna upp. Många av oss blev både berörda och stolta över Raniahs mod och beslutsamhet att gå emot det förtryck som hon utsattes för.

Person sitter framför projicerad bild.

Efter mötet berättade Raniah för mig varför hon tyckte det var så viktigt att dela med sig av hennes erfarenheter.

Det är många som inte vet vad det innebär att vara utsatt för heder. De drar slutsatser efter att ha lyssnat på massmedia där ofta enskilda kulturer och religioner målas ut som grunden till problemet. Men det är inte sant. Jag vill ge en bild av att heder inte bara kan kopplas till en religion, det handlar snarare om familjens stolthet och kontrollen över kvinnors sexualitet. Mitt budskap är att heder är något som finns överallt. I Sverige finns det idag många kvinnor som är förtryckta, sa hon.

Genom att berätta sin historia vill Raniah uppmärksamma att hedersproblematiken börjar redan i förskolan. Detta är något som även rapporten ”Hedersrelaterad problematik i Malmö stads förskolor – erfarenheter och behov av stöd” pekar på. Raniah pekar på att om vi inte upptäcker och tar tag i hedersfrågan i förskolan så kan familjer hamna i värre situationer när barnen börjar skolan.

Att slå sig fri från ett hedersförtryck är väldigt svårt. För Raniah har det varit en lång kamp med många konflikter och sår som kanske aldrig läker. Men hon är stolt över att hon klarade det. Just nu är Raniah del av ett nätverk som hjälper och stöttar kvinnor som lever i förtryck i Sverige. Hit kan kvinnor vända sig för att samtala, bli lyssnade på, få kunskap om sina rättigheter samt skapa en kontakt med socialen ifall de är i behov av det. Nätverket har hjälpt många kvinnor genom åren och finns runt hela världen. På grund av att det finns en hotbild mot Nätverket så kan jag inte nämna vad det heter här på bloggen.

För mig är Raniah en förebild för alla de kvinnor som blir utsatta för hedersförtryck. Hon stod upp för sina rättigheter trots det motstånd hon fick möta. Nu kan hon dessutom hjälpa andra kvinnor. Men kvinnor ska inte behöva vara rättighetskämpar. Hedersproblematiken måste få ett slut i Sverige. Därför tycker jag det är så viktigt att heder tas upp i förskolan.