Att leda en normkritisk process – om hederskultur

Nytt år innebär ett utvecklat fokus på normkritik på Tröskans förskola. Efter att ha fördjupat oss i normer kring kön och genus är det nu dags att rikta fokus på hederskultur.

Tillsammans med ledningsgruppen på Tröskans förskola och handledning av utvecklingssekreterare Elizabeth Florez leder jag mina kollegor i en normkritisk process med fokus heder. Det är inget lätt uppdrag men det gör det hela mer intressant och spännande.

Under 2021 fick Hanna Cinthio i uppdrag av förskoleförvaltningen att genomföra en inventering av hedersproblematik i förskolan i Malmö. Det är denna rapport som jag kommer utgå ifrån under hela processen tillsammans med övningar och fördjupande samtal. Läs rapporten här: Hedersrelaterad problematik i Malmö stads förskolor – erfarenheter och behov av stöd

Processen startade i januari där jag och förste förskollärare Linda gav samtliga avdelningar utrymme att börja läsa rapporten under en arbetsplatsträff. Diskussionen kom sedan att kretsa kring kapitlet som handlar om hur hederskultur syns i barngruppen. Tanken är att vi ska ta oss an hela rapporten, del för del.

Skapande av en graffitivägg

Under vårt andra möte med avdelningarna så gjorde vi övningen ”graffitivägg”. Den går ut på att alla skriver ner ord som de förknippar hederskultur med. Till denna övningen använde jag verktyget mentimeter. Ju fler som skriver samma ord, ju större blir det ordet på graffitiväggen. På så sätt går det att invertera hur syn på heder ser ut på förskolan. Det går att se mönster och gemensamma nämnare.

När graffitiväggen var klar fick varje avdelning diskutera varför resultatet såg ut som det gjorde. På så sätt synliggjordes mina kollegors tankar kring heder på ett mer fördjupat sätt. Därefter lyfte varje arbetslag upp saker som kommit fram i bikuporna i storgrupp. Eftersom jag värnar om mina kollegors integritet så kommer jag inte presentera innehållet i diskussionen. Däremot kan jag säga att denna diskussion både blev prestigelös och lärorik. Vill samtidigt rikta stort tack till alla mina kollegor som visar stort engagemang i frågan.

Till nästa möte ska vi gå igenom kapitlet om vårdnadshavare i rapporten samt rikta våra blickar på spår av heder i den egna verksamheten. Processen fortsätter alltså framåt. Mer om det en annan gång.