Hej, digital didaktik!

Var.
Femte.
Medarbetare.
(Ouch… Hej 80/20?)

Som väl är hade skolledningen tagit höjd för att det skulle finnas kultur- och kompetensskillnader mellan de tre skolorna som skulle slås ihop och inrättade bl.a. därför en ny roll på skolan. Jag är en av dessa tre ”digitala didaktiker” på Nya Malmö Latin och på den här bloggen kommer jag berätta hur vi arbetar för att bygga grundkompetens, skapa förutsättningar för kollegialt lärande och inspirera till enskild utveckling mot nyskapande, kraftfull och samtida didaktik…eller i alla fall anekdoter från försöken att nå dit.

Lars Berggren läser i bibliotek på en upp och ner vänd dator.
Lars läser i sin book

Förutom de tre renodlade DD-arna, har vi ett ganska självklart och nära samarbete med biblioteket. Ett modernt skolbibliotek är ett nav för lärande och de som jobbar där är learning designers d.v.s  någon slags lär-situations-formgivare. Oavsett översättning, så är det ungefär så långt ifrån stereotypen elaka-tant-ungmöer med läsglasögon man kan komma. Biblioteket kommer tvärt om att vara en helt oumbärlig och självklar resurs i vårt utvecklingsarbete.

Digitala didaktikergruppen kom igång med att lägga upp planen framåt ganska snabbt eftersom skolledningen tog helt rätt steg från början och genomförde enkätundersökningen. Datan den har gett oss, har vi har haft stor nytta av för att hitta det fokus vi behöver lägga extra kraft på just nu. Det allra viktigaste är självklart att få igång de som känner sig som noviser eller behöver utvecklas mycket. Därför genomför vi riktade workshops mot de områden vi har identifierat vid enkätanalysen. Just nu kör vi workshops för grundläggande kunskaper om Mac OS XGoogle driveGoogle mail och Google calendar. Dessa fyra behov syntes ganska tydligt i enkäten och workshopsen har varit mycket uppskattade hittills. Hur mycket ”nytta” de gör kommer utvärderas på sikt.

Vad som händer i nästa steg är fortfarande en öppen fråga, men jag vet av tidigare erfarenhet, från en liknande roll på Mediegymnasiet att, med integrationen av de nya verktygen följer nya möjligheter för kollegialt samarbete och lärande. Lite tankar om det:

  1. Vi har satt igång en utbildningsinsats för för att höja enskilda medarbetares kompetensbrister; vi kanske också borde satsa på att ge arbetslagen som grupp kompetensutveckling? Det kan förutom att stärka arbetslagets samarbetsförmåga tillföra förmågor att handleda eleverna i klassrummet.
  2. Vi får heller inte glömma de lärare som redan besitter en god kompetens på området och behöver vidareutvecklas. Därför ligger det nära till hands att vi kör mer riktade insatser på nya områden som visat sig i enkäten eller i diskussion med arbetslagen.
  3. Vi håller dessutom just nu på att starta igång en portaltjänst som samlar varje elevs- och lärares- viktigaste information på ett ställe. När den är igång, så kommer det garanterat att påverka informationsflöden och skapa nya utbildningsbehov.

Det här är i grova drag mina tankar om den närmaste framtiden.

Har du själv gjort eller är gör en liknande resa? Har du några tips på vägen? Kommentera och hjälp oss och alla andra som läser bli ännu bättre.

Text: Lars Berggren