Heldag med det antirasistiska skolnätverket

Text på svart botten där det står Rasismen är allas ansvar.

Som ett viktigt led i vårt långsiktiga antirasistiska arbete har vi ännu en gång träffat det antirasistiska skolnätverket på Swedbank stadion i Malmö. Dagen hölls i samarbete mellan Pedagogisk Inspiration Malmö och Normbrytande Rättigheter och innehöll många intressanta föreläsningar och workshops. Först ut för dagen var Malmö Mot Diskriminering och Normbrytande Rättigheter som presenterade sin utredning om Malmöskolors likabehandlingsplaner. Det bjöds i samband med detta även konkreta tips på olika övningar och metoder på hur man kan arbeta praktiskt med likabehandling i skolan. Efter detta höll religionshistorikern Mattias Gardell en mycket intressant och utvecklande föreläsning om Islamofobi som engagerade, och bjöd in till nya infallsvinklar och reflektion.

På eftermiddagen fanns det möjlighet att välja mellan två olika workshops. Den ena behandlade dokumentären Raskortet med efterföljande diskussion. Och den andra hölls av René León Rozales och behandlade svenskhet som norm inom skolans värld, och dess konsekvenser för elevernas självbild och självförverkligande. René presenterade gediget material i form av både statistiska observationer och eget fältarbete som en del av sin forskning. Resultaten han fått fram är genomslående och välarbetat och verkade göra djupt intryck.

Dagen avslutades med att Elisabeth Flórez höll i en workshop där de medverkande fick möjlighet att uttrycka sig genom att använda lera som ett pedagogiskt verktyg. Tanken var att man genom leran skulle skapa något som man själv anser beskriver olika värdeladdade ord, som exempel på ord kan nämnas norm och subjekt. På så vis skapades även diskussion samt deltagande då alla fick möjlighet att presentera sin egen tolkning av ordets betydelse. Elisabeth lyckades skapa ett rum där alla fick möjlighet att uttrycka sig, vilket är en viktig del att ta med sig till arbetet med eleverna.

Lovisa Thorild, praktikant Normbrytande Rättigheter