Hermodsdalsskolan är Unga filmjuryn 2018

Filmjuryn står uppradade.

Uppdraget som ung filmjury innebär att se- och utse den bästa filmen under BUFF veckan samt att under en högtidlig ceremoni i Rådhuset presentera Unga filmjuryns pris för bästa film 2018.

Elever och pedagoger arbetar med uppdraget under hela läsåret tillsammans med filmpedagoger från barnkulturenheten. Arbetet inkluderar allt från genomgång av bildutsnitt/perspektiv, att göra film själv, filmanalys till att under BUFF – se och utse den bästa ungdomsfilmen av de 8 filmer de ser på inte mindre än tre dagar. Metoden för arbetet ger eleverna en god grund inför valet av bästa ungdomsfilm.  Som en sista del i arbetet, presenterar sedan eleverna under högtidliga former sitt val av vinnarfilm i Rådhuset. För första gången kommer unga filmjuryn i år dela ut 25 000kr till den vinnande filmen i kategorin bästa ungdomsfilm.

Arbetet med unga filmjuryn är ett förvaltningsövergripande samarbete mellan kulturförvaltningen och grundskoleförvaltningen, där eleverna är delaktiga under flera delar i processen.