Historier från Möllevången

Elever redigerar film på dator.

Just nu arbetar pedagoger från Kultur för barn och unga, Kulturförvaltningen i samarbete med lärare och elever i årskurs fem, Möllevångsskolan och Malmö stadsarkivs pedagoger med att levandegöra historier från Möllevången.

Elever redigerar film på dator.Historierna fån Möllevången kommer från stadsarkivets gedigna material, som bland annat innefattar Strejken på fabriken, Stroppstölden på Möllevångstorget, Kärlek i Folkets Park och inte minst Historien om elefanten som köptes in för inte mindre än hundra kronor för att hjälpa till att dra en ångmaskin på plats i Mazettihuset.

Resultatet av barnens arbete kommer bli en animerad film, som bland annat kommer visas på Malmö stadsarkivs invigning lördag den 8/11, kl:12.00. Men även som ett fortsatt arbete i klassrummet, där eleverna arbetar i historia och med närområdet.

Bloggat av: Linda Persson, Kultur för barn och unga